Σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία

Σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία

Το δεύτερο σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, που καλύπτει την περίοδο 2015-2019, έχει στόχο να ενισχύσει την εφαρμογή της πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ σε όλες τις δραστηριότητες. Εστιάζει ιδιαιτέρως στην ενδυνάμωση των τοπικών ιδρυμάτων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.  Οι καθοδηγητικές αρχές θα είναι η έγκαιρη διάγνωση, η πρόληψη και η διαμεσολάβηση για τις συγκρούσεις. Το φυλλάδιο περιέχει επίσης πρόλογο της Ύπατης Εκπροσώπου κας Φεντερίκα Μογκερίνι· συμπεράσματα του Συμβουλίου για το σχέδιο δράσης· και στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Το σχέδιο δράσης δημοσιεύεται στην αγγλική και τη γαλλική.

2015, 52 σελίδες, Χαρτόδετα