Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2014

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2014

Σε αυτή τη δημοσίευση, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Donald Tusk και ο πρώην Πρόεδρος κ. Herman Van Rompuy παρουσιάζουν τις δραστηριότητες του 2014. Οι αρχηγοί κράτους ή κυβέρνησης της ΕΕ συζήτησαν για την Ουκρανία, το κλίμα, την οικονομία και όρισαν θεματολόγιο για τα επόμενα έτη. Ο Πρόεδρος κ. Τουσκ επεσήμανε τα κύρια θέματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η ΕΕ το 2015.

Η δημοσίευση συγκεντρώνει όλα τα συμπεράσματα των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων και τις δηλώσεις των αρχηγών κράτους ή κυβέρνησης του 2014.

2015, 60 σελίδες, Χαρτόδετα