Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Το στρατηγικό όργανο της EE

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Το στρατηγικό όργανο της EE

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι το θεσμικό όργανο που καθορίζει τους γενικούς πολιτικούς προσανατολισμούς και τις προτεραιότητες της ΕΕ. Στο φυλλάδιο περιέχονται πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση, τη λειτουργία και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Περιγράφεται επίσης ο ρόλος των συνόδων κορυφής για το ευρώ. 

2015, 6 σελίδες, Φυλλάδιο/Προσπέκτους