Εσωτερικός κανονισμός του Συμβουλίου και παρατηρήσεις

Γενική Γραμματεία
Εσωτερικός κανονισμός του Συμβουλίου - σχολιασμός

Πώς προετοιμάζονται οι εργασίες του Συμβουλίου; Ποιοι είναι οι κανόνες ψηφοφορίας; Ποιοι κανόνες ισχύουν για τις δημόσιες συζητήσεις; Ο παρών πρακτικός οδηγός περιέχει τις απαντήσεις σε αυτά και πολλά άλλα ερωτήματα που αφορούν τη δομή του Συμβουλίου, τις διαδικασίες και τη λήψη αποφάσεων. Απευθύνεται ιδίως στους αντιπροσώπους και τις εκ περιτροπής Προεδρίες του Συμβουλίου, παρέχει πληροφορίες σχετικά με το νομικό περιβάλλον και συμβάλλει στην προετοιμασία των προεδριών.
Εκτός από τον σχολιασμό, το εγχειρίδιο περιλαμβάνει και τον εσωτερικό κανονισμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου. Εκδίδεται σε 23 γλώσσες της ΕΕ.

2016, 119 σελίδες, Χαρτόδετα