Η Ευρωπαϊκή Ένωση - μία Ένωση δικαίου (αφίσα)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση - μία Ένωση δικαίου (αφίσα)

Από το Παρίσι στη Λισαβόνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προοδεύσει πολύ από την εποχή που τα έξι ιδρυτικά μέλη έθεσαν τα θεμέλια της Ένωσης, όπως την ξέρουμε σήμερα: μια οικονομική και πολιτική κοινότητα που περιλαμβάνει σχεδόν 509 εκατομμύρια κατοίκους σε 28 κράτη μέλη. Η αφίσα παρουσιάζει τα κυριότερα στάδια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης με χρονολογική παρουσίαση των βασικών συνθηκών και των συνθηκών προσχώρησης. Οι συνθήκες, το θεμέλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντικατοπτρίζουν τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη ανταποκρίθηκαν στις νέες εσωτερικές και εξωτερικές προκλήσεις. Αποτυπώνουν την εξέλιξη μιας ένωσης λαών και κρατών που διέπονται από το κράτος δικαίου.

2016, 1 σελίδες, Αφίσες