Οδηγός της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας

Οδηγός της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας

Το εγχειρίδιο αυτό εξηγεί λεπτομερώς όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε για την αναθεωρημένη συνήθη νομοθετική διαδικασία και τους αντίστοιχους ρόλους της Προεδρίας και της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου. Περιγράφει τα διάφορα στάδια της διαδικασίας: Τις τρεις αναγνώσεις, τη διαδικασία συνδιαλλαγής και τους τριμερείς διαλόγους. Περιέχει επίσης κατάλογο συναφών νομικών βάσεων, πίνακες που παρουσιάζουν τα στάδια υπό μορφή γραφικής παράστασης και προθεσμίες.

2016, 48 σελίδες, Χαρτόδετα