Πρακτική άσκηση στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Traineeships in the Council of the European Union

Σας ενδιαφέρει η πρακτική άσκηση στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου; Στο φυλλάδιο αυτό, θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την πρακτική άσκηση, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας επιλογής, της διάρκειας της πρακτικής άσκησης και καταλόγου επαφών για ενδεχόμενες ερωτήσεις.

2017, 2 σελίδες, Φυλλάδιο/Προσπέκτους