Πήγαινε στο περιεχόμενο
Εγγραφή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
  • Ετήσια έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2015

    Ετήσια έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2015

    Η έκθεση καλύπτει τα μέτρα και τις πολιτικές που ανέλαβε η ΕΕ το 2015 για την επίτευξη του στόχου προαγωγής του οικουμενικού σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Διαγράφει σε γενικές γραμμές τις εξελίξεις της πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία σε θεματικούς τομείς καθ' όλη τη διάρκεια του 2015. Σε αυτές περιλαμβάνεται η προσέγγιση της Ένωσης έναντι των συγκρούσεων και των κρίσεων, η εμπορική και αναπτυξιακή συνεργασία, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο η ΕΕ αντιμετώπισε τα προβλήματα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, όπως η καταπολέμηση των διακρίσεων, της θανατικής ποινής, των βασανιστηρίων και άλλων μορφών κακομεταχείρισης, καθώς και η προαγωγή της δημοκρατίας και των ελεύθερων εκλογών, της ελευθερίας θρησκεύματος και πεποιθήσεων και η στήριξη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η κάλυψη των θεμάτων ανά χώρα, η οποία περιλαμβανόταν στις προηγούμενες εκδόσεις της ετήσιας έκθεσης, βρίσκεται στο δημόσιο μητρώο του Συμβουλίου. Η έκθεση κυκλοφορεί στα αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά.

    64 Pages, Χαρτόδετα