Οπτική ταυτότητα

Γενική Γραμματεία

Η οπτική ταυτότητα της «οικογένειας του Συμβουλίου» - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Σύνοδος κορυφής της ευρωζώνης, Ευρωομάδα και Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου (ΓΓΣ) - οικοδομείται γύρω από ένα κοινό λογότυπο.

Απεικονίζει την ευρωπαϊκή σημαία και μια εικόνα του κτιρίου Europa το οποίο θα φιλοξενεί από το 2016 τόσο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όσο και το Συμβούλιο. Χρησιμοποιώντας εικόνα του κτιρίου, το Συμβούλιο ευθυγράμμισε την οπτική του ταυτότητα με αυτήν των άλλων κυρίων θεσμικών οργάνων της ΕΕ, τα οποία χρησιμοποιούν στο λογότυπό τους αρχιτεκτονικά στοιχεία.

Όπως και το ίδιο το κτίριο, το λογότυπο παραπέμπει στην ενότητα, τη συνέχεια, την ποικιλομορφία, την καρδιά και το φως.

Το πρωτότυπο σχέδιο του λογότυπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τρίτους μόνο αφού έχει ληφθεί προηγουμένως σχετική άδεια.

Για να ζητήσετε την άδεια να χρησιμοποιήσετε το λογότυπο και για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τις γραφικές προδιαγραφές:

Επικοινωνήστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου