Πήγαινε στο περιεχόμενο
Εγγραφή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Πρακτική άσκηση

Γενικά

Η Γενική Γραμματεία προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης σε φοιτητές, πτυχιούχους και εθνικούς υπαλλήλους

Πώς θα υποβάλετε αίτηση

Για κάθε είδος πρακτικής άσκησης προβλέπεται χωριστή διαδικασία υποβολής αίτησης.

Ξεκινήστε την υποβολή αίτησης

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για αμειβόμενη πρακτική άσκηση το 2018 έχει λήξει. Η επόμενη περίοδος υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 15 Ιανουαρίου 2018.

Συχνές ερωτήσεις

Πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αίτησης για πρακτική άσκηση στο Συμβούλιο, τη διαδικασία επιλογής και τους γενικούς όρους που ισχύουν για τους ασκουμένους.

Αιτήσεις για αμειβόμενη πρακτική άσκηση το 2018

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για την πρώτη περίοδο αμειβόμενης πρακτικής άσκησης το 2018 έχει λήξει. Εξακολουθείτε να έχετε πρόσβαση στην αίτησή σας.

Πρώτη περίοδος πρακτικής άσκησης: από την 1η Φεβρουαρίου έως την 30ή Ιουνίου 2018

  •  υποβολή αιτήσεων από τις 11 Σεπτεμβρίου έως τις 16 Οκτωβρίου 2017

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για την πρώτη περίοδο πρακτικής άσκησης θα ενημερωθούν το αργότερο τον Δεκέμβριο του 2017.

Δεύτερη περίοδος πρακτικής άσκησης: από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 έως την 31η Ιανουαρίου 2019

  • υποβολή αιτήσεων από τις 15 Ιανουαρίου (12:00 το μεσημέρι, GMT+1) έως τις 15 Μαρτίου (12:00 το μεσημέρι, GMT+1) 2018

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για τη δεύτερη περίοδο πρακτικής άσκησης θα ενημερωθούν το νωρίτερο τον Μάρτιο του 2018.

Το Συμβούλιο λαμβάνει μεγάλο αριθμό αιτήσεων. Για να αποφευχθεί η υπερφόρτωση του συστήματος, παρακαλείσθε να μην περιμένετε έως την τελευταία ημέρα για να υποβάλετε την αίτησή σας.

Το έντυπο της αίτησης διατίθεται στα γαλλικά και στα αγγλικά. Για να υποβάλετε αίτηση, πρέπει να έχετε πολύ καλή γνώση μίας από τις δύο αυτές γλώσσες.

Αιτήσεις για υποχρεωτική άμισθη πρακτική άσκηση το 2018

Πρώτη περίοδος πρακτικής άσκησης: από την 1η Φεβρουαρίου έως την 30ή Ιουνίου 2018

  •  η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την 1η Οκτωβρίου 2017

Δεύτερη περίοδος πρακτικής άσκησης: από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 έως την 31η Ιανουαρίου 2019

  • η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την 1η Απριλίου 2018

Το έντυπο της αίτησης διατίθεται στα γαλλικά και στα αγγλικά. Για να υποβάλετε αίτηση, πρέπει να έχετε πολύ καλή γνώση μίας από τις δύο αυτές γλώσσες.

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Ασκουμένων: