Ιστορία

Ταινία: «Από τις πρώτες ανεπίσημες συζητήσεις στις λήψεις σημαντικών αποφάσεων»

Αυτό το ντοκιμαντέρ σκιαγραφεί την ιστορία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από την ίδρυσή του έως σήμερα. Παρουσιάζει τους σημαντικούς σταθμούς που τις τελευταίες δεκαετίες διαμόρφωσαν τον τρόπο με τον οποίο αποφασίζουν οι ηγέτες της ΕΕ.
Η ιστορία παρουσιάζεται με τα μάτια αυτών που ήταν μάρτυρες της μετατροπής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο κέντρο λήψης αποφάσεων που είναι σήμερα.

Μάθετε περισσότερα για τα γεγονότα και τις συνθήκες που διαμόρφωσαν το ρόλο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Συμβουλίου της ΕΕ, της Ευρωομάδας και της συνόδου κορυφής της Ευρωζώνης

1951

Η Συνθήκη του Παρισιού

Με τη Συνθήκη του Παρισιού ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) και δημιουργείται έτσι μια κοινή αγορά για τον άνθρακα και τον χάλυβα. Η πρωτοβουλία αυτή κατευνάζει τη δυσπιστία και τις εντάσεις στις σχέσεις μεταξύ των γειτονικών ευρωπαϊκών χωρών μετά τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Η συνθήκη ΕΚΑΧ, η οποία έληξε το 2002, αποτελεί την πρώτη ιδρυτική συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

1952

8 Σεπτεμβρίου

Πρώτη σύνοδος του Ειδικού Συμβουλίου Υπουργών της ΕΚΑΧ

Η πρώτη σύνοδος του Ειδικού Συμβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, το οποίο αργότερα θα εξελισσόταν στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πραγματοποιείται στο Λουξεμβούργο.

1958

1η Ιανουαρίου

Οι Συνθήκες της Ρώμης

Οι συνθήκες της Ρώμης ιδρύουν την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ). Η πρώτη σύνοδος του Συμβουλίου της ΕΟΚ πραγματοποιείται στις 25 Ιανουαρίου 1958 υπό την προεδρία του Victor Larock, Υπουργού Εξωτερικών του Βελγίου.

1960

Μάιος

Ειδική Επιτροπή Γεωργίας

Η Ειδική Επιτροπή Γεωργίας (ΕΕΓ) ιδρύεται για να εκπονεί τις τεχνικές πτυχές της κοινής γεωργικής πολιτικής. Η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (ΕΜΑ) του Συμβουλίου της ΕΟΚ διαιρείται στο 1ο Τμήμα (Αναπληρωτές) και στο 2ο Τμήμα (Πρέσβεις). Το 1ο και το 2ο Τμήμα της ΕΜΑ εξακολουθούν να υφίστανται και σήμερα και φέρουν την ευθύνη για την προετοιμασία των εργασιών του Συμβουλίου της ΕΕ.

1965

1η Ιουλίου

Η κρίση της κενής έδρας

Το 1965 η Γαλλία αναγγέλλει ότι δεν θα συμμετέχει στις συνόδους του Συμβουλίου εξαιτίας της διαφωνίας της στις διαπραγματεύσεις για τη χρηματοδότηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. Η κρίση εκτονώθηκε αργότερα χάρις στο συμβιβασμό του Λουξεμβούργου του 1966 που επιβάλλει την ομοφωνία όποτε διακυβεύονται βασικά συμφέροντα.

1967

8 Απριλίου

Οι συνθήκες συγχώνευσης

Οι δύο αυτές συνθήκες (1967 και 1971) εισάγουν ενιαίο Συμβούλιο, ενιαία Επιτροπή και ενιαίο προϋπολογισμό για τις τρεις Κοινότητες (ΕΚΑΧ, Ευρατόμ και ΕΟΚ). Η ΕΜΑ παγιοποιείται ως το προπαρασκευαστικό όργανο του Συμβουλίου.

1973

1η Ιανουαρίου

Η πρώτη διεύρυνση

Η Δανία, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο προσχωρούν στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, οπότε τα κράτη μέλη γίνονται εννέα.

1974

Δεκέμβριος

Δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Μετά τη σύνοδο κορυφής της Κοπεγχάγης τον Δεκέμβριο του 1973 που προέβλεπε τη διεξαγωγή συνόδων κορυφής όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, η σύνοδος κορυφής του Παρισιού τον Δεκέμβριο του 1974 που διοργανώθηκε από τον Πρόεδρο Valéry Giscard d’Estaing, δημιουργεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με σκοπό να συσταθεί ένας άτυπος χώρος συζήτησης μεταξύ των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων.

1975

11 Μαρτίου

Πρώτη σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Το νέο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνέρχεται για πρώτη φορά τον Μάρτιο του 1975 στο Δουβλίνο.

1981

1η Ιανουαρίου

Η Ελλάδα προσχωρεί στην ΕΕ

Με την προσχώρηση της Ελλάδας τα κράτη μέλη της ΕΕ γίνονται δέκα.

1985

14 Ιουνίου

Συμφωνία του Σένγκεν

Η Συμφωνία του Σένγκεν περί κατάργησης των συνοριακών ελέγχων υπογράφεται από το Βέλγιο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Λουξεμβούργο και τις Κάτω Χώρες στο Σένγκεν (Λουξεμβούργο).

Η Συμφωνία του Σένγκεν επιτρέπει σταδιακά στους πολίτες να ταξιδεύουν χωρίς να ελέγχονται τα διαβατήριά τους στα εσωτερικά σύνορα. Η εφαρμογή της Συμφωνίας του Σένγκεν ξεκινά αργότερα, το 1995.

2-3 Δεκεμβρίου

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Λουξεμβούργου

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταλήγει σε πολιτική συμφωνία που ανοίγει τον δρόμο για τη θέσπιση της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης.

1986

1 Ιανουαρίου

Η Ισπανία και η Πορτογαλία προσχωρούν στην ΕΕ

Η Ισπανία και η Πορτογαλία προσχωρούν στην ΕΕ, αυξάνοντας τον αριθμό των κρατών μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε δώδεκα.

1987

1η Ιουλίου

Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη

Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (ΕΕΠ) εγκαθιδρύει την εσωτερική αγορά η οποία προβλέπει την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων. Δρομολογεί τη συνεργασία στην εξωτερική πολιτική και επεκτείνει τη χρήση της ειδικής πλειοψηφίας στις ψηφοφορίες για τη λήψη αποφάσεων εντός του Συμβουλίου.

Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη δίνει νομική βάση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ενώ επισημοποιούνται οι σύνοδοι αρχηγών κράτους ή κυβέρνησης.

1992

11 Δεκεμβρίου

Δημόσιες συνεδριάσεις

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Εδιμβούργου το 1992 εγκαινιάζει τις δημόσιες συνεδριάσεις, πρακτική η οποία επεκτάθηκε σημαντικά συν τω χρόνω, πιο πρόσφατα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Οι δημόσιες συνεδριάσεις και διαβουλεύσεις του Συμβουλίου είναι σήμερα προσβάσιμες μέσα από την ιστοσελίδα του.

1993

1η Νοεμβρίου

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ

Τίθεται σε ισχύ η Συνθήκη του Μάαστριχτ με την οποία δημιουργείται η Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση τον διευρυμένο πυλώνα των «Κοινοτήτων». Εγκαινιάζεται επίσης η οικονομική και νομισματική ένωση και προστίθενται δύο νέοι πυλώνες: η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) και η συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων (ΔΕΥ).

Με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο γίνεται θεσμικό όργανο. Αποστολή του είναι να παρέχει στην Ένωση την αναγκαία για την ανάπτυξή της ώθηση και να καθορίζει τους γενικούς της πολιτικούς προσανατολισμούς. 

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ σήμανε επίσης την έναρξη της πορείας προς το ευρώ και δρομολόγησε την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ). 

1995

1 Ιανουαρίου

Η τέταρτη διεύρυνση της ΕΕ

Η Αυστρία, η Φινλανδία και η Σουηδία προσχωρούν στην ΕΕ. Τα δεκαπέντε κράτη μέλη καλύπτουν πλέον το σύνολο σχεδόν της δυτικής Ευρώπης.

1996

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνέρχεται τέσσερις φορές ανά έτος 

Από το 1996, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνέρχεται τέσσερις φορές ανά έτος. Προηγουμένως, απαιτούντο μόνον δύο σύνοδοι ανά έτος.

1997

13 Δεκεμβρίου

Δημιουργία της Ευρωομάδας

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εγκρίνει τη δημιουργία της Ευρωομάδας. Πρόκειται για ένα άτυπο όργανο όπου συνεδριάζουν οι υπουργοί οικονομικών των χωρών με νόμισμα το ευρώ. Η πρώτη συνεδρίαση της Ευρωομάδας πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουνίου 1998 στον πύργο του Senningen στο Λουξεμβούργο.

1999

1η Ιανουαρίου

Γεννιέται το ευρώ ως εικονικό νόμισμα

Εισάγεται σε 11 κράτη μέλη: Αυστρία, Βέλγιο, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία και Ισπανία.

1η Μαΐου

Συνθήκη του Άμστερνταμ

Η Συνθήκη του Άμστερνταμ θεσπίζει ένα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και ενσωματώνει τη Συμφωνία του Σένγκεν στο δίκαιο της ΕΕ. Η Συνθήκη τροποποιεί το ρόλο του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου ο οποίος καθίσταται επίσης Ύπατος Εκπρόσωπος για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας.

2001

1 Ιανουαρίου

Η Ελλάδα γίνεται μέλος της ευρωζώνης

Η Ελλάδα γίνεται το δωδέκατο κράτος μέλος της ΕΕ που εντάσσεται στην ευρωζώνη.

2002

1η Ιανουαρίου

Το ευρώ τίθεται σε κυκλοφορία

Την 1η Ιανουαρίου 2002, τίθενται σε κυκλοφορία τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα του ευρώ, αντικαθιστώντας τα εθνικά νομίσματα.

2003

1 Φεβρουαρίου

Συνθήκη της Νίκαιας

Η Συνθήκη της Νίκαιας εισάγει τη μεταρρύθμιση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, προετοιμάζοντας τη μελλοντική διευρυμένη ΕΕ των 27 κρατών μελών. Το Συμβούλιο υπόκειται σε μεταρρύθμιση προκειμένου να επεκταθεί η χρήση της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία και να εφαρμοστεί η αρχή της ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών.

Οκτώβριος

Οι σύνοδοι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πραγματοποιούνται στις Βρυξέλλες 

Από τον Οκτώβριο του 2003, όλες οι επίσημες σύνοδοι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πραγματοποιούνται στις Βρυξέλλες.

Στην 22η δήλωση της Συνθήκης της Νίκαιας αναφέρεται ότι όλες οι σύνοδοι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα πραγματοποιούνται στις Βρυξέλλες, μόλις η ΕΕ αποκτήσει 18 κράτη μέλη.

2004

1η Μαΐου

Η μεγαλύτερη διεύρυνση στην ιστορία της ΕΕ

Δέκα νέα κράτη προσχωρούν ταυτόχρονα στην ΕΕ: η Τσεχική Δημοκρατία, η Εσθονία, η Κύπρος, η Λετονία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Σλοβακία και η Σλοβενία. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διεύρυνση στην ιστορία της ΕΕ από την άποψη του πληθυσμού και του αριθμού των νέων κρατών μελών.

Η ΕΕ αποτελείται πλέον από 25 κράτη μέλη.

10 Σεπτεμβρίου

Πρώτος μόνιμος Πρόεδρος της Ευρωομάδας

Η Ευρωομάδα αποφασίζει ότι θα διαθέτει μόνιμο Πρόεδρο που θα διορίζεται για περίοδο δύο ετών.

Σε άτυπη σύνοδο του ECOFIN στο Scheveningen, ο κ. Jean-Claude Juncker εξελέγη ως ο πρώτος μόνιμος Πρόεδρος της Ευρωομάδας. Η διάρκεια της θητείας του καλύπτει το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2005 έως την 31η Δεκεμβρίου 2006.

2006

Σεπτέμβριος

Ο κ. Jean-Claude Juncker διορίζεται εκ νέου Πρόεδρος της Ευρωομάδας

Εκλέγεται για δεύτερη θητεία ως Πρόεδρος της Ευρωομάδας.

2007

1η Ιανουαρίου

Η Βουλγαρία και η Ρουμανία προσχωρούν στην ΕΕ

Η Βουλγαρία και η Ρουμανία προσχωρούν στην ΕΕ, οπότε τα κράτη μέλη γίνονται 27.

1η Ιανουαρίου

Η Σλοβενία εντάσσεται στην ευρωζώνη

Η Σλοβενία καθίσταται το 13ο κράτος μέλος της ΕΕ που υιοθετεί ως νόμισμά του το ευρώ.

2008

1η Ιανουαρίου

Η Κύπρος και η Μάλτα προσχωρούν στη ζώνη του ευρώ

Τα μέλη της ζώνης του ευρώ είναι πλέον 15.

12 Οκτωβρίου

Σύσταση της συνόδου κορυφής για το ευρώ 

Ο Γάλλος Πρόεδρος Nicolas Sarkozy προτείνει τη σύγκληση τακτικών συνόδων των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ. Η πρώτη σύνοδος πραγματοποιήθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2008. Εν συνεχεία πραγματοποιήθηκαν σύνοδοι κορυφής τον Μάιο του 2010, τον Μάρτιο του 2011, τον Ιούλιο του 2011 και τον Οκτώβριο του 2011 στις Βρυξέλλες.

Οι σύνοδοι κορυφής για το ευρώ συντελούν στο συντονισμό της οικονομικής πολιτικής της ζώνης του ευρώ· σε αυτές παρίστανται επίσης ο Πρόεδρος της συνόδου κορυφής για το ευρώ και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

2009

1η Ιανουαρίου

Η Σλοβακία γίνεται μέλος της ευρωζώνης

Η Σλοβακία γίνεται το 16ο μέλος της ευρωζώνης.

19 Νοεμβρίου

Ο κ. Herman Van Rompuy εκλέγεται Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Κατά την άτυπη σύνοδό τους στις Βρυξέλλες στις 19 Νοεμβρίου 2009, οι αρχηγοί κράτους ή κυβέρνησης της ΕΕ συμφωνούν ομόφωνα το διορισμό του κ. Herman Van Rompuy ως πρώτου μόνιμου Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

1η Δεκεμβρίου

Συνθήκη της Λισαβόνας

Η Συνθήκη της Λισαβόνας τίθεται σε ισχύ και μεταρρυθμίζει τη δομή της ΕΕ καθώς και τον τρόπο λειτουργίας της.

Επεκτείνει τη χρήση της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθίσταται ένα καθ' όλα πλήρες θεσμικό όργανο με δικό του Πρόεδρο. Προηγουμένως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λειτουργούσε ως άτυπο όργανο, η δε θέση του επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ήταν ανεπίσημη. Τη θέση κατείχε ο αρχηγός κράτους ή κυβέρνησης του εκάστοτε κράτους μέλους που ασκούσε την εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

1η Δεκεμβρίου

Πρωτόκολλο 14 της Συνθήκης της Λισαβόνας

Το Πρωτόκολλο 14 της Συνθήκης της Λισαβόνας, το οποίο ορίζει τα περί Ευρωομάδας, τίθεται σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009. Οι υπουργοί των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ θα συνέρχονται άτυπα για να συζητούν θέματα σχετικά με το ενιαίο νόμισμα και θα εκλέγουν πρόεδρο για θητεία δυόμισυ ετών.

Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας τροποποιείται ο εσωτερικός κανονισμός του Συμβουλίου της ΕΕ, οπότε όταν το Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων (Ecofin) ψηφίζει τια θέματα που αφορούν τη ζώνη του ευρώ, δικαιούνται να ψηφίζουν μόνον τα μέλη της Ευρωομάδας.

10-11 Δεκεμβρίου

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπό την Προεδρία του κ. Fredrik Reinfeldt

Για τελευταία φορά, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο γίνεται με πρόεδρο τον πρόεδρο ή τον πρωθυπουργό του κράτους μέλους που ασκεί την εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου.

Τον Δεκέμβριο του 2009, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διεξήχθη υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού της Σουηδίας κ. Fredrik Reinfeldt.

2011

1η Ιανουαρίου

Η Εσθονία γίνεται μέλος της ευρωζώνης

Η Εσθονία γίνεται το 17ο μέλος της ευρωζώνης.

2012

Ιανουάριος

Εκλογή του Προέδρου της Ομάδας «Ευρωομάδα»

Από τον Ιανουάριο του 2012, τη θέση του Προέδρου της Ομάδας «Ευρωομάδα» κατέχει ο κ. Thomas Wieser, ο οποίος είναι και Πρόεδρος της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής.

Η Ομάδα «Ευρωομάδα» είναι ένα προπαρασκευαστικό όργανο που συγκροτείται από τους εκπροσώπους των κρατών μελών της ευρωζώνης στην Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.   

1-2 Μαρτίου

Η Συνθήκη για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση

Στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 1ης και 2ας Μαρτίου 2012, 25 Ευρωπαίοι ηγέτες υπογράφουν τη Συνθήκη για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΣΣΣΔ).  

Η Συνθήκη τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2013 και επισημοποιεί τη σύνοδο κορυφής για το ευρώ. Η οργάνωση της συνόδου κορυφής για το ευρώ και ο ρόλος του Προέδρου της καθορίζονται στο άρθρο 12.

1η Μαρτίου

Επανεκλογή του κ. Herman Van Rompuy

Ο κ. Herman Van Rompuy εκλέγεται για δεύτερη θητεία στο αξίωμα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, από την 1η Ιουνίου 2012 έως τις 30 Νοεμβρίου 2014.

10 Δεκεμβρίου

Απονέμεται στην ΕΕ το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης

Το 2012, η ΕΕ λαμβάνει το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για την προαγωγή της ειρήνης, της συμφιλίωσης, της δημοκρατίας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Ευρώπη.

Κατά την απονομή στην ΕΕ του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης, η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ αναφέρει ότι η απόφασή της βασίζεται στον σταθεροποιητικό ρόλο που διαδραμάτισε η ΕΕ για τη μετατροπή του μεγαλύτερο μέρους της Ευρώπης από ήπειρο πολέμου σε ήπειρο ειρήνης.

2013

21 Ιανουαρίου

Εκλογή Προέδρου της Ευρωομάδας

Ο κ. Jeroen Dijsselbloem, Υπουργός Οικονομικών των Κάτω Χωρών, εκλέγεται Πρόεδρος της Ευρωομάδας. Είναι δε ο δεύτερος μόνιμος Πρόεδρος της Ευρωομάδας στην ιστορία της.

14 Μαρτίου

Κανόνες διεξαγωγής των συνόδων κορυφής για το ευρώ

Η πρώτη σύνοδος κορυφής για το ευρώ μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΣΣΣΔ) πραγματοποιείται στις 14 Μαρτίου 2013. Στην εν λόγω σύνοδο, εγκρίνονται οι κανόνες διοργάνωσης των συνόδων κορυφής για το ευρώ.

1η Ιουλίου

Η Κροατία προσχωρεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Κροατία είναι η δεύτερη χώρα της πρώην Γιουγκοσλαβίας, μετά τη Σλοβενία, που προσχωρεί στην ΕΕ. 

Η ΕΕ έχει πλέον 28 κράτη μέλη.

2014

1η Ιανουαρίου

Η Λετονία εντάσσεται στην ευρωζώνη

Η Λετονία καθίσταται το 18ο μέλος της ευρωζώνης.

1η Δεκεμβρίου

Ο κ. Donald Tusk γίνεται Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Ο κ. Ο κ. Donald Tusk αντικαθιστά τον κ. Herman Van Rompuy, ως Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η θητεία του είναι από την 1η Δεκεμβρίου 2014 έως τις 31 Μαΐου 2017.

2015

1η Ιανουαρίου

Η Λιθουανία προσχωρεί στην ευρωζώνη

Τα 19 κράτη μέλη της ευρωζώνης είναι τα εξής: Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λεττονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία και Ισπανία.

22 Ιουνίου

Έκτακτη σύνοδος κορυφής για το ευρώ με θέμα την Ελλάδα

Οι ηγέτες της ΕΕ αντάλλαξαν απόψεις για την Ελλάδα στις 22 Ιουνίου 2015. Ο Πρόεδρος της συνόδου κορυφής για το ευρώ κ. Donald Τusk δήλωσε ότι οι τελευταίες προτάσεις των ελληνικών αρχών αποτελούν θετικό βήμα προόδου, αλλά χρήζουν περαιτέρω αξιολόγησης από τα όργανα της ΕΕ.

12 Ιουλίου

Οι ηγέτες των κρατών της ευρωζώνης κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με την Ελλάδα

Είναι έτοιμοι να αρχίσουν τις διαπραγματεύσεις για το πρόγραμμα οικονομικής συνδρομής που θα λάβει η Ελλάδα μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ), αλλά προηγουμένως η συμφωνία πρέπει να εγκριθεί από τη Βουλή των Ελλήνων και από τα υπόλοιπα εθνικά κοινοβούλια. Μόλις ολοκληρωθούν αυτές οι εθνικές διαδικασίες, η Ευρωομάδα θα προχωρήσει στις διαπραγματεύσεις.

13 Ιουλίου

Ο κ. Jeroen Dijsselbloem εξελέγη Πρόεδρος της Ευρωομάδας για δεύτερη θητεία

Ο κ. Jeroen Dijsselbloem επανεξελέγη Πρόεδρος της Ευρωομάδας για δεύτερη θητεία 2,5 ετών. 

2017

9 Μαρτίου

O Donald Tusk επανεξελέγη Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

O κ. Donald Tusk επανεξελέγη Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για δεύτερη θητεία διάρκειας δυόμισι ετών, από την 1η Ιουνίου 2017 έως την 30ή Νοεμβρίου 2019.

29 Μαρτίου

Το Ηνωμένο Βασίλειο ενεργοποιεί επισήμως το άρθρο 50 για να αποχωρήσει από την ΕΕ

Μετά το αποτέλεσμα του βρετανικού δημοψηφίσματος της 23ης Ιουνίου 2016, στο οποίο οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου ψήφισαν υπέρ της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε επισήμως στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την πρόθεσή του να φύγει από την ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσε δήλωση σχετικά με τη γνωστοποίηση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Μας λυπεί το γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είμαστε έτοιμοι για τη διαδικασία την οποία πρέπει τώρα να ακολουθήσουμε. (...) Στις διαπραγματεύσεις αυτές, η Ένωση θα ενεργεί ως μία οντότητα και θα διαφυλάσσει τα συμφέροντά της. Πρωταρχική μας προτεραιότητα θα είναι να ελαχιστοποιηθεί η αβεβαιότητα που δημιουργεί η απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τα κράτη μέλη μας.

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 29 Μαρτίου 2017