Ιστορία

Ταινία: «Από τις πρώτες ανεπίσημες συζητήσεις στις λήψεις σημαντικών αποφάσεων»

Αυτό το ντοκιμαντέρ σκιαγραφεί την ιστορία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από την ίδρυσή του έως σήμερα. Παρουσιάζει τους σημαντικούς σταθμούς που τις τελευταίες δεκαετίες διαμόρφωσαν τον τρόπο με τον οποίο αποφασίζουν οι ηγέτες της ΕΕ.
Η ιστορία παρουσιάζεται με τα μάτια αυτών που ήταν μάρτυρες της μετατροπής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο κέντρο λήψης αποφάσεων που είναι σήμερα.

Μάθετε περισσότερα για τα γεγονότα και τις συνθήκες που διαμόρφωσαν το ρόλο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Συμβουλίου της ΕΕ, της Ευρωομάδας και της συνόδου κορυφής της Ευρωζώνης

1951

Η Συνθήκη του Παρισιού

Με τη Συνθήκη του Παρισιού ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) και δημιουργείται έτσι μια κοινή αγορά για τον άνθρακα και τον χάλυβα. Η πρωτοβουλία αυτή κατευνάζει τη δυσπιστία και τις εντάσεις στις σχέσεις μεταξύ των γειτονικών ευρωπαϊκών χωρών μετά τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Η συνθήκη ΕΚΑΧ, η οποία έληξε το 2002, αποτελεί την πρώτη ιδρυτική συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

1958

1η Ιανουαρίου

Οι Συνθήκες της Ρώμης

Οι συνθήκες της Ρώμης ιδρύουν την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ). Η πρώτη σύνοδος του Συμβουλίου της ΕΟΚ πραγματοποιείται στις 25 Ιανουαρίου 1958 υπό την προεδρία του Victor Larock, Υπουργού Εξωτερικών του Βελγίου.

1973

1η Ιανουαρίου

Η πρώτη διεύρυνση

Η Δανία, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο προσχωρούν στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, οπότε τα κράτη μέλη γίνονται εννέα.

1974

Δεκέμβριος

Δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Μετά τη σύνοδο κορυφής της Κοπεγχάγης τον Δεκέμβριο του 1973 που προέβλεπε τη διεξαγωγή συνόδων κορυφής όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, η σύνοδος κορυφής του Παρισιού τον Δεκέμβριο του 1974 που διοργανώθηκε από τον Πρόεδρο Valéry Giscard d’Estaing, δημιουργεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με σκοπό να συσταθεί ένας άτυπος χώρος συζήτησης μεταξύ των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων.

1975

11 Μαρτίου

Πρώτη σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Το νέο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνέρχεται για πρώτη φορά τον Μάρτιο του 1975 στο Δουβλίνο.

1981

1η Ιανουαρίου

Η Ελλάδα προσχωρεί στην ΕΕ

Με την προσχώρηση της Ελλάδας τα κράτη μέλη της ΕΕ γίνονται δέκα.

1985

14 Ιουνίου

Συμφωνία του Σένγκεν

Η Συμφωνία του Σένγκεν περί κατάργησης των συνοριακών ελέγχων υπογράφεται από το Βέλγιο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Λουξεμβούργο και τις Κάτω Χώρες στο Σένγκεν (Λουξεμβούργο).

Η Συμφωνία του Σένγκεν επιτρέπει σταδιακά στους πολίτες να ταξιδεύουν χωρίς να ελέγχονται τα διαβατήριά τους στα εσωτερικά σύνορα. Η εφαρμογή της Συμφωνίας του Σένγκεν ξεκινά αργότερα, το 1995.

2-3 Δεκεμβρίου

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Λουξεμβούργου

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταλήγει σε πολιτική συμφωνία που ανοίγει τον δρόμο για τη θέσπιση της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης.

1986

1 Ιανουαρίου

Η Ισπανία και η Πορτογαλία προσχωρούν στην ΕΕ

Η Ισπανία και η Πορτογαλία προσχωρούν στην ΕΕ, αυξάνοντας τον αριθμό των κρατών μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε δώδεκα.

1987

1η Ιουλίου

Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη

Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (ΕΕΠ) εγκαθιδρύει την εσωτερική αγορά η οποία προβλέπει την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων. Δρομολογεί τη συνεργασία στην εξωτερική πολιτική και επεκτείνει τη χρήση της ειδικής πλειοψηφίας στις ψηφοφορίες για τη λήψη αποφάσεων εντός του Συμβουλίου.

Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη δίνει νομική βάση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ενώ επισημοποιούνται οι σύνοδοι αρχηγών κράτους ή κυβέρνησης.

1992

11 Δεκεμβρίου

Δημόσιες συνεδριάσεις

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Εδιμβούργου το 1992 εγκαινιάζει τις δημόσιες συνεδριάσεις, πρακτική η οποία επεκτάθηκε σημαντικά συν τω χρόνω, πιο πρόσφατα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Οι δημόσιες συνεδριάσεις και διαβουλεύσεις του Συμβουλίου είναι σήμερα προσβάσιμες μέσα από την ιστοσελίδα του.

1993

1η Νοεμβρίου

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ

Τίθεται σε ισχύ η Συνθήκη του Μάαστριχτ με την οποία δημιουργείται η Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση τον διευρυμένο πυλώνα των «Κοινοτήτων». Εγκαινιάζεται επίσης η οικονομική και νομισματική ένωση και προστίθενται δύο νέοι πυλώνες: η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) και η συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων (ΔΕΥ).

Με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο γίνεται θεσμικό όργανο. Αποστολή του είναι να παρέχει στην Ένωση την αναγκαία για την ανάπτυξή της ώθηση και να καθορίζει τους γενικούς της πολιτικούς προσανατολισμούς. 

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ σήμανε επίσης την έναρξη της πορείας προς το ευρώ και δρομολόγησε την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ). 

1995

1 Ιανουαρίου

Η τέταρτη διεύρυνση της ΕΕ

Η Αυστρία, η Φινλανδία και η Σουηδία προσχωρούν στην ΕΕ. Τα δεκαπέντε κράτη μέλη καλύπτουν πλέον το σύνολο σχεδόν της δυτικής Ευρώπης.

1996

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνέρχεται τέσσερις φορές ανά έτος 

Από το 1996, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνέρχεται τέσσερις φορές ανά έτος. Προηγουμένως, απαιτούντο μόνον δύο σύνοδοι ανά έτος.

1997

13 Δεκεμβρίου

Δημιουργία της Ευρωομάδας

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εγκρίνει τη δημιουργία της Ευρωομάδας. Πρόκειται για ένα άτυπο όργανο όπου συνεδριάζουν οι υπουργοί οικονομικών των χωρών με νόμισμα το ευρώ. Η πρώτη συνεδρίαση της Ευρωομάδας πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουνίου 1998 στον πύργο του Senningen στο Λουξεμβούργο.

1999

1η Μαΐου

Συνθήκη του Άμστερνταμ

Η Συνθήκη του Άμστερνταμ θεσπίζει ένα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και ενσωματώνει τη Συμφωνία του Σένγκεν στο δίκαιο της ΕΕ. Η Συνθήκη τροποποιεί το ρόλο του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου ο οποίος καθίσταται επίσης Ύπατος Εκπρόσωπος για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας.

2002

1η Ιανουαρίου

Το ευρώ τίθεται σε κυκλοφορία

Την 1η Ιανουαρίου 2002, τίθενται σε κυκλοφορία τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα του ευρώ, αντικαθιστώντας τα εθνικά νομίσματα.

2003

1 Φεβρουαρίου

Συνθήκη της Νίκαιας

Η Συνθήκη της Νίκαιας εισάγει τη μεταρρύθμιση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, προετοιμάζοντας τη μελλοντική διευρυμένη ΕΕ των 27 κρατών μελών. Το Συμβούλιο υπόκειται σε μεταρρύθμιση προκειμένου να επεκταθεί η χρήση της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία και να εφαρμοστεί η αρχή της ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών.

Οκτώβριος

Οι σύνοδοι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πραγματοποιούνται στις Βρυξέλλες 

Από τον Οκτώβριο του 2003, όλες οι επίσημες σύνοδοι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πραγματοποιούνται στις Βρυξέλλες.

Στην 22η δήλωση της Συνθήκης της Νίκαιας αναφέρεται ότι όλες οι σύνοδοι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα πραγματοποιούνται στις Βρυξέλλες, μόλις η ΕΕ αποκτήσει 18 κράτη μέλη.

2004

1η Μαΐου

Η μεγαλύτερη διεύρυνση στην ιστορία της ΕΕ

Δέκα νέα κράτη προσχωρούν ταυτόχρονα στην ΕΕ: η Τσεχική Δημοκρατία, η Εσθονία, η Κύπρος, η Λετονία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Σλοβακία και η Σλοβενία. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διεύρυνση στην ιστορία της ΕΕ από την άποψη του πληθυσμού και του αριθμού των νέων κρατών μελών.

Η ΕΕ αποτελείται πλέον από 25 κράτη μέλη.

2007

1η Ιανουαρίου

Η Βουλγαρία και η Ρουμανία προσχωρούν στην ΕΕ

Η Βουλγαρία και η Ρουμανία προσχωρούν στην ΕΕ, οπότε τα κράτη μέλη γίνονται 27.

2009

19 Νοεμβρίου

Ο κ. Herman Van Rompuy εκλέγεται Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Κατά την άτυπη σύνοδό τους στις Βρυξέλλες στις 19 Νοεμβρίου 2009, οι αρχηγοί κράτους ή κυβέρνησης της ΕΕ συμφωνούν ομόφωνα το διορισμό του κ. Herman Van Rompuy ως πρώτου μόνιμου Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

1η Δεκεμβρίου

Συνθήκη της Λισαβόνας

Η Συνθήκη της Λισαβόνας τίθεται σε ισχύ και μεταρρυθμίζει τη δομή της ΕΕ καθώς και τον τρόπο λειτουργίας της.

Επεκτείνει τη χρήση της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθίσταται ένα καθ' όλα πλήρες θεσμικό όργανο με δικό του Πρόεδρο. Προηγουμένως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λειτουργούσε ως άτυπο όργανο, η δε θέση του επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ήταν ανεπίσημη. Τη θέση κατείχε ο αρχηγός κράτους ή κυβέρνησης του εκάστοτε κράτους μέλους που ασκούσε την εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

10-11 Δεκεμβρίου

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπό την Προεδρία του κ. Fredrik Reinfeldt

Για τελευταία φορά, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο γίνεται με πρόεδρο τον πρόεδρο ή τον πρωθυπουργό του κράτους μέλους που ασκεί την εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου.

Τον Δεκέμβριο του 2009, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διεξήχθη υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού της Σουηδίας κ. Fredrik Reinfeldt.

2012

1-2 Μαρτίου

Η Συνθήκη για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση

Στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 1ης και 2ας Μαρτίου 2012, 25 Ευρωπαίοι ηγέτες υπογράφουν τη Συνθήκη για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΣΣΣΔ).  

Η Συνθήκη τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2013 και επισημοποιεί τη σύνοδο κορυφής για το ευρώ. Η οργάνωση της συνόδου κορυφής για το ευρώ και ο ρόλος του Προέδρου της καθορίζονται στο άρθρο 12.

1η Μαρτίου

Επανεκλογή του κ. Herman Van Rompuy

Ο κ. Herman Van Rompuy εκλέγεται για δεύτερη θητεία στο αξίωμα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, από την 1η Ιουνίου 2012 έως τις 30 Νοεμβρίου 2014.

10 Δεκεμβρίου

Απονέμεται στην ΕΕ το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης

Το 2012, η ΕΕ λαμβάνει το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για την προαγωγή της ειρήνης, της συμφιλίωσης, της δημοκρατίας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Ευρώπη.

Κατά την απονομή στην ΕΕ του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης, η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ αναφέρει ότι η απόφασή της βασίζεται στον σταθεροποιητικό ρόλο που διαδραμάτισε η ΕΕ για τη μετατροπή του μεγαλύτερο μέρους της Ευρώπης από ήπειρο πολέμου σε ήπειρο ειρήνης.

2013

1η Ιουλίου

Η Κροατία προσχωρεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Κροατία είναι η δεύτερη χώρα της πρώην Γιουγκοσλαβίας, μετά τη Σλοβενία, που προσχωρεί στην ΕΕ. 

Η ΕΕ έχει πλέον 28 κράτη μέλη.

2014

1η Δεκεμβρίου

Ο κ. Donald Tusk γίνεται Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Ο κ. Ο κ. Donald Tusk αντικαθιστά τον κ. Herman Van Rompuy, ως Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η θητεία του είναι από την 1η Δεκεμβρίου 2014 έως τις 31 Μαΐου 2017.