Ιστορία

Ταινία: «Από τις πρώτες ανεπίσημες συζητήσεις στις λήψεις σημαντικών αποφάσεων»

Αυτό το ντοκιμαντέρ σκιαγραφεί την ιστορία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από την ίδρυσή του έως σήμερα. Παρουσιάζει τους σημαντικούς σταθμούς που τις τελευταίες δεκαετίες διαμόρφωσαν τον τρόπο με τον οποίο αποφασίζουν οι ηγέτες της ΕΕ.
Η ιστορία παρουσιάζεται με τα μάτια αυτών που ήταν μάρτυρες της μετατροπής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο κέντρο λήψης αποφάσεων που είναι σήμερα.

Μάθετε περισσότερα για τα γεγονότα και τις συνθήκες που διαμόρφωσαν το ρόλο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Συμβουλίου της ΕΕ, της Ευρωομάδας και της συνόδου κορυφής της Ευρωζώνης

2008

12 Οκτωβρίου

Σύσταση της συνόδου κορυφής για το ευρώ 

Ο Γάλλος Πρόεδρος Nicolas Sarkozy προτείνει τη σύγκληση τακτικών συνόδων των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ. Η πρώτη σύνοδος πραγματοποιήθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2008. Εν συνεχεία πραγματοποιήθηκαν σύνοδοι κορυφής τον Μάιο του 2010, τον Μάρτιο του 2011, τον Ιούλιο του 2011 και τον Οκτώβριο του 2011 στις Βρυξέλλες.

Οι σύνοδοι κορυφής για το ευρώ συντελούν στο συντονισμό της οικονομικής πολιτικής της ζώνης του ευρώ· σε αυτές παρίστανται επίσης ο Πρόεδρος της συνόδου κορυφής για το ευρώ και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

2012

1-2 Μαρτίου

Η Συνθήκη για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση

Στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 1ης και 2ας Μαρτίου 2012, 25 Ευρωπαίοι ηγέτες υπογράφουν τη Συνθήκη για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΣΣΣΔ).  

Η Συνθήκη τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2013 και επισημοποιεί τη σύνοδο κορυφής για το ευρώ. Η οργάνωση της συνόδου κορυφής για το ευρώ και ο ρόλος του Προέδρου της καθορίζονται στο άρθρο 12.

2013

14 Μαρτίου

Κανόνες διεξαγωγής των συνόδων κορυφής για το ευρώ

Η πρώτη σύνοδος κορυφής για το ευρώ μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΣΣΣΔ) πραγματοποιείται στις 14 Μαρτίου 2013. Στην εν λόγω σύνοδο, εγκρίνονται οι κανόνες διοργάνωσης των συνόδων κορυφής για το ευρώ.

2015

22 Ιουνίου

Έκτακτη σύνοδος κορυφής για το ευρώ με θέμα την Ελλάδα

Οι ηγέτες της ΕΕ αντάλλαξαν απόψεις για την Ελλάδα στις 22 Ιουνίου 2015. Ο Πρόεδρος της συνόδου κορυφής για το ευρώ κ. Donald Τusk δήλωσε ότι οι τελευταίες προτάσεις των ελληνικών αρχών αποτελούν θετικό βήμα προόδου, αλλά χρήζουν περαιτέρω αξιολόγησης από τα όργανα της ΕΕ.

12 Ιουλίου

Οι ηγέτες των κρατών της ευρωζώνης κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με την Ελλάδα

Είναι έτοιμοι να αρχίσουν τις διαπραγματεύσεις για το πρόγραμμα οικονομικής συνδρομής που θα λάβει η Ελλάδα μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ), αλλά προηγουμένως η συμφωνία πρέπει να εγκριθεί από τη Βουλή των Ελλήνων και από τα υπόλοιπα εθνικά κοινοβούλια. Μόλις ολοκληρωθούν αυτές οι εθνικές διαδικασίες, η Ευρωομάδα θα προχωρήσει στις διαπραγματεύσεις.