22-23/06/2017 Συνεδρίαση

Στις 22 Ιουνίου, οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν να εντείνουν τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας και να ενισχύσουν την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της άμυνας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (άρθ. 50) συνήλθε επίσης για να συζητήσει σχετικά με το Brexit. Στις 23 Ιουνίου, οι ηγέτες θα συναντηθούν εκ νέου για να συζητήσουν για την οικονομία, το εμπόριο και τη μετανάστευση.

Το περιεχόμενο εμφανίζεται στην πρωτότυπη γλώσσα εάν δεν διατίθεται μετάφραση

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών μελών της ΕΕ, τον Πρόεδρό του και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καθορίζει τη γενική πολιτική κατεύθυνση και τις προτεραιότητες της ΕΕ.

Το Συμβούλιο της ΕΕ εκπροσωπεί τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Είναι το θεσμικό όργανο στο πλαίσιο του οποίου συναντώνται οι υπουργοί από κάθε χώρα της ΕΕ, για να θεσπίσουν νόμους και να συντονίσουν τις πολιτικές τους.