Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε ότι σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης στον ιστότοπό μας. Περισσότερες πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούμε cookies και πώς μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας.

Εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου: έγκριση της νέας σειράς

Στις 26 Ιουλίου το Συμβούλιο ενέκρινε την αναθεωρημένη σειρά των κρατών μελών της ΕΕ που θα ασκήσουν την Προεδρία του Συμβουλίου μέχρι το 2030.

Μετά την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να παραιτηθεί από την Προεδρία του το δεύτερο εξάμηνο του 2017, το Συμβούλιο αποφάσισε να επισπεύσει κατά έξι μήνες τις Προεδρίες των υπόλοιπων χωρών, αρχίζοντας από τον Ιούλιο του 2017.

Με την απόφαση προστίθεται επίσης η Κροατία το πρώτο εξάμηνο του 2020. Η Κροατία δεν ήταν ακόμα μέλος της ΕΕ όταν συμφωνήθηκε η τελευταία σειρά.

Εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου: έγκριση της νέας σειράς

Στις 26 Ιουλίου το Συμβούλιο ενέκρινε την αναθεωρημένη σειρά των κρατών μελών της ΕΕ που θα ασκήσουν την Προεδρία του Συμβουλίου μέχρι το 2030.

Μετά την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να παραιτηθεί από την Προεδρία του το δεύτερο εξάμηνο του 2017, το Συμβούλιο αποφάσισε να επισπεύσει κατά έξι μήνες τις Προεδρίες των υπόλοιπων χωρών, αρχίζοντας από τον Ιούλιο του 2017.

Με την απόφαση προστίθεται επίσης η Κροατία το πρώτο εξάμηνο του 2020. Η Κροατία δεν ήταν ακόμα μέλος της ΕΕ όταν συμφωνήθηκε η τελευταία σειρά.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των κρατών μελών της ΕΕ, τον Πρόεδρό του και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καθορίζει τη χάραξη της γενικής πολιτικής και τις προτεραιότητες της ΕΕ.

Το Συμβούλιο της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ εκπροσωπεί τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Ανεπίσημα είναι γνωστό ως το Συμβούλιο της ΕΕ. Στο πλαίσιό του συναντώνται οι υπουργοί από κάθε χώρα της ΕΕ προκειμένου να θεσπίσουν νόμους και να συντονίσουν τις πολιτικές τους.

Τί είναι το Συμβούλιο;

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ είναι δύο στενά συνδεδεμένα όργανα. Έχουν παρόμοια ονομασία και μοιράζονται τα ίδια κτήρια και το ίδιο προσωπικό - την Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου (ΓΓΣ). Εν τούτοις, διαφέρουν πολύ ως προς τον ρόλο και τα μέλη τους. 

Σε πρώτο πλάνο

Θέσεις ασκουμένων στο Συμβούλιο: υποβολή μέχρι τέλος Αυγούστου

Κάθε χρόνο το Συμβούλιο προσφέρει περίπου 120 θέσεις πρακτικής άσκησης σε πολίτες της ΕΕ που έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές τους. Διαρκούν δύο διαφορετικές περιόδους, από Φεβρουάριο έως Ιούνιο και από Σεπτέμβριο έως Ιανουάριο.

Οι ασκούμενοι μπορούν να μετέχουν σε όλες τις πτυχές των εργασιών του Συμβουλίου, από την Υπηρεσία Τύπου και τις πολιτικές διευθύνσεις μέχρι τους μεταφραστές και τους ειδικούς σε θέματα ΤΠ. Ο ασκούμενος είναι μέλος της ομάδας όπου τοποθετείται και στηρίζει το έργο των υπαλλήλων της ΕΕ. Υπάρχει επίσης πλούσιο πρόγραμμα σεμιναρίων και εκπαιδευτικών ταξιδιών και άλλων δραστηριοτήτων ώστε να μάθει περισσότερα για το πώς λειτουργεί η ΕΕ.

Προκειμένου να διευκολύνει τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, η Υπηρεσία Ασκουμένων του Συμβουλίου θα απαντά στις ερωτήσεις σας σε ζωντανή συζήτηση υπό μορφή ερωταποκρίσεων στις 2 Αυγούστου στις 12: 30.

Σε πρώτο πλάνο

Θέσεις ασκουμένων στο Συμβούλιο: υποβολή μέχρι τέλος Αυγούστου

Κάθε χρόνο το Συμβούλιο προσφέρει περίπου 120 θέσεις πρακτικής άσκησης σε πολίτες της ΕΕ που έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές τους. Διαρκούν δύο διαφορετικές περιόδους, από Φεβρουάριο έως Ιούνιο και από Σεπτέμβριο έως Ιανουάριο.

Οι ασκούμενοι μπορούν να μετέχουν σε όλες τις πτυχές των εργασιών του Συμβουλίου, από την Υπηρεσία Τύπου και τις πολιτικές διευθύνσεις μέχρι τους μεταφραστές και τους ειδικούς σε θέματα ΤΠ. Ο ασκούμενος είναι μέλος της ομάδας όπου τοποθετείται και στηρίζει το έργο των υπαλλήλων της ΕΕ. Υπάρχει επίσης πλούσιο πρόγραμμα σεμιναρίων και εκπαιδευτικών ταξιδιών και άλλων δραστηριοτήτων ώστε να μάθει περισσότερα για το πώς λειτουργεί η ΕΕ.

Προκειμένου να διευκολύνει τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, η Υπηρεσία Ασκουμένων του Συμβουλίου θα απαντά στις ερωτήσεις σας σε ζωντανή συζήτηση υπό μορφή ερωταποκρίσεων στις 2 Αυγούστου στις 12: 30.