Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε ότι σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης στον ιστότοπό μας. Περισσότερες πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούμε cookies και πώς μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των κρατών μελών της ΕΕ, τον Πρόεδρό του και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καθορίζει τη χάραξη της γενικής πολιτικής και τις προτεραιότητες της ΕΕ.

Το Συμβούλιο της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ εκπροσωπεί τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Ανεπίσημα είναι γνωστό ως το Συμβούλιο της ΕΕ. Στο πλαίσιό του συναντώνται οι υπουργοί από κάθε χώρα της ΕΕ προκειμένου να θεσπίσουν νόμους και να συντονίσουν τις πολιτικές τους.

Τί είναι το Συμβούλιο;

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ είναι δύο στενά συνδεδεμένα όργανα. Έχουν παρόμοια ονομασία και μοιράζονται τα ίδια κτήρια και το ίδιο προσωπικό - την Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου (ΓΓΣ). Εν τούτοις, διαφέρουν πολύ ως προς τον ρόλο και τα μέλη τους. 

Σε πρώτο πλάνο

Πληροφορίες για το έργο του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποτελούν δύο διαφορετικά θεσμικά όργανα, στα οποία παρέχει υποστήριξη η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου (ΓΓΣ). Ποιο είναι το πολιτικό και ποιο το νομοθετικό όργανο; Ποια είναι τα καθήκοντα της ΓΓΣ; Ποιος είναι ο ρόλος της Προεδρίας του Συμβουλίου;

Οι νομοθετικές αποφάσεις λαμβάνονται βάσει διαφορετικών κανόνων. Πώς λειτουργεί το σύστημα ψηφοφορίας του Συμβουλίου; Τι σημαίνει απλή πλειοψηφία, ειδική πλειοψηφία και ομοφωνία;

Οι χώρες της ζώνης του ευρώ συναντώνται στο πλαίσιο οργάνου που καλείται Ευρωομάδα. Συμμετέχει η χώρα σας στην Ευρωομάδα; Πότε δημιουργήθηκε η ζώνη του ευρώ;

Βρείτε όλες τις απαντήσεις και πολύ περισσότερες πληροφορίες στα κινούμενα σχέδια.

Θέσεις ασκουμένων στο Συμβούλιο: υποβολή μέχρι τέλος Αυγούστου

Κάθε χρόνο το Συμβούλιο προσφέρει περίπου 120 θέσεις πρακτικής άσκησης σε πολίτες της ΕΕ που έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές τους. Διαρκούν δύο διαφορετικές περιόδους, από Φεβρουάριο έως Ιούνιο και από Σεπτέμβριο έως Ιανουάριο.

Οι ασκούμενοι μπορούν να μετέχουν σε όλες τις πτυχές των εργασιών του Συμβουλίου, από την Υπηρεσία Τύπου και τις πολιτικές διευθύνσεις μέχρι τους μεταφραστές και τους ειδικούς σε θέματα ΤΠ. Ο ασκούμενος είναι μέλος της ομάδας όπου τοποθετείται και στηρίζει το έργο των υπαλλήλων της ΕΕ. Υπάρχει επίσης πλούσιο πρόγραμμα σεμιναρίων και εκπαιδευτικών ταξιδιών και άλλων δραστηριοτήτων ώστε να μάθει περισσότερα για το πώς λειτουργεί η ΕΕ.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου 2016.

Σε πρώτο πλάνο

Πληροφορίες για το έργο του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποτελούν δύο διαφορετικά θεσμικά όργανα, στα οποία παρέχει υποστήριξη η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου (ΓΓΣ). Ποιο είναι το πολιτικό και ποιο το νομοθετικό όργανο; Ποια είναι τα καθήκοντα της ΓΓΣ; Ποιος είναι ο ρόλος της Προεδρίας του Συμβουλίου;

Οι νομοθετικές αποφάσεις λαμβάνονται βάσει διαφορετικών κανόνων. Πώς λειτουργεί το σύστημα ψηφοφορίας του Συμβουλίου; Τι σημαίνει απλή πλειοψηφία, ειδική πλειοψηφία και ομοφωνία;

Οι χώρες της ζώνης του ευρώ συναντώνται στο πλαίσιο οργάνου που καλείται Ευρωομάδα. Συμμετέχει η χώρα σας στην Ευρωομάδα; Πότε δημιουργήθηκε η ζώνη του ευρώ;

Βρείτε όλες τις απαντήσεις και πολύ περισσότερες πληροφορίες στα κινούμενα σχέδια.

Θέσεις ασκουμένων στο Συμβούλιο: υποβολή μέχρι τέλος Αυγούστου

Κάθε χρόνο το Συμβούλιο προσφέρει περίπου 120 θέσεις πρακτικής άσκησης σε πολίτες της ΕΕ που έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές τους. Διαρκούν δύο διαφορετικές περιόδους, από Φεβρουάριο έως Ιούνιο και από Σεπτέμβριο έως Ιανουάριο.

Οι ασκούμενοι μπορούν να μετέχουν σε όλες τις πτυχές των εργασιών του Συμβουλίου, από την Υπηρεσία Τύπου και τις πολιτικές διευθύνσεις μέχρι τους μεταφραστές και τους ειδικούς σε θέματα ΤΠ. Ο ασκούμενος είναι μέλος της ομάδας όπου τοποθετείται και στηρίζει το έργο των υπαλλήλων της ΕΕ. Υπάρχει επίσης πλούσιο πρόγραμμα σεμιναρίων και εκπαιδευτικών ταξιδιών και άλλων δραστηριοτήτων ώστε να μάθει περισσότερα για το πώς λειτουργεί η ΕΕ.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου 2016.