17/02/2017 Νέα

Κατά τη συνάντησή τους στις 20 Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες, ο κ. Donald Tusk και ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ . Mike Pence τάχθηκαν ομόφωνα υπέρ της ιδέας μιας ενωμένης Ευρώπης και υπερασπίστηκαν μια διεθνή τάξη βασισμένη σε κανόνες.

Το περιεχόμενο εμφανίζεται στην πρωτότυπη γλώσσα εάν δεν διατίθεται μετάφραση

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών μελών της ΕΕ, τον Πρόεδρό του και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καθορίζει τη γενική πολιτική κατεύθυνση και τις προτεραιότητες της ΕΕ.

Το Συμβούλιο της ΕΕ εκπροσωπεί τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Είναι το θεσμικό όργανο στο πλαίσιο του οποίου συναντώνται οι υπουργοί από κάθε χώρα της ΕΕ, για να θεσπίσουν νόμους και να συντονίσουν τις πολιτικές τους.