29/04/2017 Συνεδρίαση

Στις 29 Απριλίου, συναντώνται οι 27 ηγέτες της ΕΕ για να συμφωνήσουν τις κατευθυντήριες γραμμές των μελλοντικών συνομιλιών σχετικά με το «Brexit». Οι κατευθυντήριες γραμμές θα καθορίσουν το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων καθώς και τις γενικές θέσεις και αρχές που θα τηρήσει η ΕΕ κατά τη διάρκειά τους. Η σύνοδος κορυφής έρχεται ένα μήνα μετά από την τυπική γνωστοποίηση εκ μέρους του Ηνωμένου Βασιλείου προς την ΕΕ ότι προτίθεται να αποχωρήσει.

Το περιεχόμενο εμφανίζεται στην πρωτότυπη γλώσσα εάν δεν διατίθεται μετάφραση

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών μελών της ΕΕ, τον Πρόεδρό του και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καθορίζει τη γενική πολιτική κατεύθυνση και τις προτεραιότητες της ΕΕ.

Το Συμβούλιο της ΕΕ εκπροσωπεί τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Είναι το θεσμικό όργανο στο πλαίσιο του οποίου συναντώνται οι υπουργοί από κάθε χώρα της ΕΕ, για να θεσπίσουν νόμους και να συντονίσουν τις πολιτικές τους.