21/03/2017 Νέα

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, συνεδριάζοντας σε σύνθεση ΕΕ-27 (χωρίς το Ηνωμένο Βασίλειο), θα εγκρίνει τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις συνομιλίες για το Brexit. «Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να καταστήσουμε τη διαδικασία του διαζυγίου όσο το δυνατόν λιγότερο επώδυνη για την ΕΕ» δήλωσε ο Πρόεδρος κ. Tusk.

 

Το περιεχόμενο εμφανίζεται στην πρωτότυπη γλώσσα εάν δεν διατίθεται μετάφραση

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών μελών της ΕΕ, τον Πρόεδρό του και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καθορίζει τη γενική πολιτική κατεύθυνση και τις προτεραιότητες της ΕΕ.

Το Συμβούλιο της ΕΕ εκπροσωπεί τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Είναι το θεσμικό όργανο στο πλαίσιο του οποίου συναντώνται οι υπουργοί από κάθε χώρα της ΕΕ, για να θεσπίσουν νόμους και να συντονίσουν τις πολιτικές τους.