Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε ότι σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης στον ιστότοπό μας. Περισσότερες πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούμε cookies και πώς μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των κρατών μελών της ΕΕ, τον Πρόεδρό του και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καθορίζει τη χάραξη της γενικής πολιτικής και τις προτεραιότητες της ΕΕ.

Το Συμβούλιο της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ εκπροσωπεί τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Ανεπίσημα είναι γνωστό ως το Συμβούλιο της ΕΕ. Στο πλαίσιό του συναντώνται οι υπουργοί από κάθε χώρα της ΕΕ προκειμένου να θεσπίσουν νόμους και να συντονίσουν τις πολιτικές τους.

Τί είναι το Συμβούλιο;

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ είναι δύο στενά συνδεδεμένα όργανα. Έχουν παρόμοια ονομασία και μοιράζονται τα ίδια κτήρια και το ίδιο προσωπικό - την Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου (ΓΓΣ). Εν τούτοις, διαφέρουν πολύ ως προς τον ρόλο και τα μέλη τους. 

Σε πρώτο πλάνο

Η Συμφωνία του Παρισιού πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου

Οι υπουργοί Περιβάλλοντος θα συνέλθουν στις 30 Σεπτεμβρίου για να συζητήσουν την επικύρωση της συμφωνίας του Παρισιού. Αναμένεται ότι θα συμφωνήσουν για τη σύναψη της συμφωνίας για την κλιματική αλλαγή εξ ονόματος της ΕΕ.

Μετά την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Συμβούλιο θα εκδώσει απόφαση για την επικύρωση της Συμφωνίας του Παρισιού από την ΕΕ τον Οκτώβριο.

Η Συμφωνία του Παρισιού θα αρχίσει να ισχύει 30 ημέρες αφού 55 τουλάχιστον χώρες, που αντιπροσωπεύουν το 55% τουλάχιστον των συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, θα έχουν επικυρώσει τη Συμφωνία.

Σε πρώτο πλάνο

Η Συμφωνία του Παρισιού πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου

Οι υπουργοί Περιβάλλοντος θα συνέλθουν στις 30 Σεπτεμβρίου για να συζητήσουν την επικύρωση της συμφωνίας του Παρισιού. Αναμένεται ότι θα συμφωνήσουν για τη σύναψη της συμφωνίας για την κλιματική αλλαγή εξ ονόματος της ΕΕ.

Μετά την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Συμβούλιο θα εκδώσει απόφαση για την επικύρωση της Συμφωνίας του Παρισιού από την ΕΕ τον Οκτώβριο.

Η Συμφωνία του Παρισιού θα αρχίσει να ισχύει 30 ημέρες αφού 55 τουλάχιστον χώρες, που αντιπροσωπεύουν το 55% τουλάχιστον των συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, θα έχουν επικυρώσει τη Συμφωνία.