Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε ότι σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης στον ιστότοπό μας. Περισσότερες πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούμε cookies και πώς μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας.

Οι ηγέτες συζητούν τις συνέπειες του δημοψηφίσματος του Ηνωμένου Βασιλείου

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ασχοληθεί κυρίως με το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος που πραγματοποιήθηκε στο ΗΒ. Την Τρίτη, ο Πρωθυπουργός κ. Cameron θα εξηγήσει πώς έχουν τα πράγματα στο ΗΒ μετά το δημοψήφισμα. Θα ακολουθήσει μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Την Τετάρτη, οι 27 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα συναντηθούν ατύπως για να συζητήσουν τις πολιτικές και πρακτικές συνέπειες του «Brexit».

«Θα συζητήσουμε τη λεγόμενη «διαδικασία του διαζυγίου» που περιγράφεται στο άρθρο 50 της Συνθήκης και θα αρχίσουμε μια συζήτηση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 27 κράτη μέλη», δήλωσε ο Πρόεδρος κ. Tusk στην προσκλητήρια επιστολή του ενόψει της συνόδου.

Την Τρίτη θα εξεταστούν από τους ηγέτες και άλλα επείγοντα ζητήματα: η μετανάστευση, οι εξωτερικές σχέσεις και η οικονομική κατάσταση.

Οι ηγέτες συζητούν τις συνέπειες του δημοψηφίσματος του Ηνωμένου Βασιλείου

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ασχοληθεί κυρίως με το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος που πραγματοποιήθηκε στο ΗΒ. Την Τρίτη, ο Πρωθυπουργός κ. Cameron θα εξηγήσει πώς έχουν τα πράγματα στο ΗΒ μετά το δημοψήφισμα. Θα ακολουθήσει μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Την Τετάρτη, οι 27 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα συναντηθούν ατύπως για να συζητήσουν τις πολιτικές και πρακτικές συνέπειες του «Brexit».

«Θα συζητήσουμε τη λεγόμενη «διαδικασία του διαζυγίου» που περιγράφεται στο άρθρο 50 της Συνθήκης και θα αρχίσουμε μια συζήτηση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 27 κράτη μέλη», δήλωσε ο Πρόεδρος κ. Tusk στην προσκλητήρια επιστολή του ενόψει της συνόδου.

Την Τρίτη θα εξεταστούν από τους ηγέτες και άλλα επείγοντα ζητήματα: η μετανάστευση, οι εξωτερικές σχέσεις και η οικονομική κατάσταση.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των κρατών μελών της ΕΕ, τον Πρόεδρό του και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καθορίζει τη χάραξη της γενικής πολιτικής και τις προτεραιότητες της ΕΕ.

Το Συμβούλιο της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ εκπροσωπεί τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Ανεπίσημα είναι γνωστό ως το Συμβούλιο της ΕΕ. Στο πλαίσιό του συναντώνται οι υπουργοί από κάθε χώρα της ΕΕ προκειμένου να θεσπίσουν νόμους και να συντονίσουν τις πολιτικές τους.

Τί είναι το Συμβούλιο;

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ είναι δύο στενά συνδεδεμένα όργανα. Έχουν παρόμοια ονομασία και μοιράζονται τα ίδια κτήρια και το ίδιο προσωπικό - την Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου (ΓΓΣ). Εν τούτοις, διαφέρουν πολύ ως προς τον ρόλο και τα μέλη τους.