© Ευρωπαϊκή Ένωση 19-20/10/2017 Συνεδρίαση

Οι ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν προκειμένου να συζητήσουν ευρύ φάσμα θεμάτων, μεταξύ των οποίων η μετανάστευση, η ψηφιοποίηση, η άμυνα και θέματα εξωτερικής πολιτικής. Επίσης θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με το Θεματολόγιο των Ηγετών, ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα εργασίας για την καθοδήγηση της δράσης της ΕΕ στο μέλλον. Οι 27 ηγέτες της ΕΕ θα εξετάσουν την πρόοδο των διαπραγματεύσεων για το Brexit.

Το περιεχόμενο εμφανίζεται στην πρωτότυπη γλώσσα εάν δεν διατίθεται μετάφραση

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών μελών της ΕΕ, τον Πρόεδρό του και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καθορίζει τη γενική πολιτική κατεύθυνση και τις προτεραιότητες της ΕΕ.

Το Συμβούλιο της ΕΕ εκπροσωπεί τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Είναι το θεσμικό όργανο στο πλαίσιο του οποίου συναντώνται οι υπουργοί από κάθε χώρα της ΕΕ, για να θεσπίσουν νόμους και να συντονίσουν τις πολιτικές τους.