20/01/2017 Δελτίο Τύπου

Η ΕΕ ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ζήτηση για ασύρματη συνδεσιμότητα καθιστώντας διαθέσιμη μια βασική ζώνη συχνοτήτων για κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες. Οι νέοι κανόνες συνεκτιμούν επίσης την ανάγκη για επαρκές εύρος ζώνης για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις. Θα προάγουν τη χρήση της τεχνολογίας 4G και θα συμβάλλουν στην προώθηση της τεχνολογίας 5G, όταν θα είναι διαθέσιμη.

Φωτογραφία: © AFP

Το περιεχόμενο εμφανίζεται στην πρωτότυπη γλώσσα εάν δεν διατίθεται μετάφραση

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών μελών της ΕΕ, τον Πρόεδρό του και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καθορίζει τη γενική πολιτική κατεύθυνση και τις προτεραιότητες της ΕΕ.

Το Συμβούλιο της ΕΕ εκπροσωπεί τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Είναι το θεσμικό όργανο στο πλαίσιο του οποίου συναντώνται οι υπουργοί από κάθε χώρα της ΕΕ, για να θεσπίσουν νόμους και να συντονίσουν τις πολιτικές τους.