18-20/09/2017 Συνεδρίαση

Ο ΟΗΕ είναι το ιδανικό μέσο για την αντιμετώπιση ζητημάτων παγκόσμιου χαρακτήρα σύμφωνα με τον κ. Donald Tusk, ο οποίος παρότρυνε τα Ηνωμένα Έθνη να επιδείξουν μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και ενότητα στην κρίσιμη διεθνή συγκυρία. «Ενώ συνεδριάζουμε, ο κόσμος ταλαντεύεται μεταξύ της ελπίδας και του φόβου», είπε ο Πρόεδρος κ. Tusk στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Επανέλαβε ότι, «η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πάψει ποτέ να εργάζεται στο πλευρό του ΟΗΕ και εντός των οργάνων του».

Το περιεχόμενο εμφανίζεται στην πρωτότυπη γλώσσα εάν δεν διατίθεται μετάφραση

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών μελών της ΕΕ, τον Πρόεδρό του και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καθορίζει τη γενική πολιτική κατεύθυνση και τις προτεραιότητες της ΕΕ.

Το Συμβούλιο της ΕΕ εκπροσωπεί τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Είναι το θεσμικό όργανο στο πλαίσιο του οποίου συναντώνται οι υπουργοί από κάθε χώρα της ΕΕ, για να θεσπίσουν νόμους και να συντονίσουν τις πολιτικές τους.