18-20/09/2017 Συνεδρίαση

Οι βασικές προτεραιότητες της ΕΕ είναι η ενίσχυση της παγκόσμιας τάξης που εδράζεται σε κανόνες, η προαγωγή της ειρήνης, η ενδυνάμωση της συνεργασίας κατά της τρομοκρατίας και η προώθηση του πυρηνικού αφοπλισμού. Η ΕΕ θα δώσει επίσης ώθηση στις διαπραγματεύσεις για θέματα που σχετίζονται με τη μετανάστευση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κλίμα και την ανάπτυξη. Ο Πρόεδρος κ. Tusk θα έχει, εξάλλου, διμερείς συναντήσεις με άλλους ηγέτες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

 

Το περιεχόμενο εμφανίζεται στην πρωτότυπη γλώσσα εάν δεν διατίθεται μετάφραση

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών μελών της ΕΕ, τον Πρόεδρό του και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καθορίζει τη γενική πολιτική κατεύθυνση και τις προτεραιότητες της ΕΕ.

Το Συμβούλιο της ΕΕ εκπροσωπεί τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Είναι το θεσμικό όργανο στο πλαίσιο του οποίου συναντώνται οι υπουργοί από κάθε χώρα της ΕΕ, για να θεσπίσουν νόμους και να συντονίσουν τις πολιτικές τους.