29/03/2017 Δελτίο Τύπου

Το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε επίσημα την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την ΕΕ. «Μας λυπεί το γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είμαστε έτοιμοι για την έναρξη της διαδικασίας» απάντησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε δήλωσή του. «Στις διαπραγματεύσεις αυτές, η Ένωση θα ενεργήσει ως ενιαία οντότητα και θα διασφαλίσει τα συμφέροντά της.»

Το περιεχόμενο εμφανίζεται στην πρωτότυπη γλώσσα εάν δεν διατίθεται μετάφραση

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών μελών της ΕΕ, τον Πρόεδρό του και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καθορίζει τη γενική πολιτική κατεύθυνση και τις προτεραιότητες της ΕΕ.

Το Συμβούλιο της ΕΕ εκπροσωπεί τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Είναι το θεσμικό όργανο στο πλαίσιο του οποίου συναντώνται οι υπουργοί από κάθε χώρα της ΕΕ, για να θεσπίσουν νόμους και να συντονίσουν τις πολιτικές τους.