© Ευρωπαϊκή Ένωση 19-20/10/2017 Συνεδρίαση

Στις 19 Οκτωβρίου, οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν να εδραιώσουν την τρέχουσα στρατηγική ελέγχου των μεταναστευτικών ροών. Δήλωσαν επίσης ότι είναι έτοιμοι να πράξουν «ό,τι απαιτείται για τη μετάβαση της Ευρώπης στην ψηφιακή εποχή». Στις 20 Οκτωβρίου, ενέκριναν το Θεματολόγιο των Ηγετών και συμφώνησαν να ξεκινήσουν εσωτερικές προετοιμασίες για τη δεύτερη φάση των συνομιλιών με θέμα την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το περιεχόμενο εμφανίζεται στην πρωτότυπη γλώσσα εάν δεν διατίθεται μετάφραση

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών μελών της ΕΕ, τον Πρόεδρό του και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καθορίζει τη γενική πολιτική κατεύθυνση και τις προτεραιότητες της ΕΕ.

Το Συμβούλιο της ΕΕ εκπροσωπεί τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Είναι το θεσμικό όργανο στο πλαίσιο του οποίου συναντώνται οι υπουργοί από κάθε χώρα της ΕΕ, για να θεσπίσουν νόμους και να συντονίσουν τις πολιτικές τους.