Συμβούλιο «Γεωργία και Αλιεία», 13/07/2015

Συμβούλιο της ΕΕ
  • Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Σύνοδος αριθ. 3402
  • Βρυξέλλες
  • 13/07/2015
  • Κατάλογος συμμετεχόντων