Ημερολόγιο συνεδριάσεων

26 Μαΐου 2017

27 Μαΐου 2017

1 Ιουνίου 2017

2 Ιουνίου 2017

7 Ιουλίου 2017

8 Ιουλίου 2017

24 Νοεμβρίου 2017

Το περιεχόμενο εμφανίζεται στην πρωτότυπη γλώσσα εάν δεν διατίθεται μετάφραση