Ημερολόγιο συνεδριάσεων

7 Ιουνίου 2017

14 Ιουνίου 2017

15 Ιουνίου 2017

21 Ιουνίου 2017

28 Ιουνίου 2017

30 Ιουνίου 2017

5 Ιουλίου 2017

11 Ιουλίου 2017

12 Ιουλίου 2017

19 Ιουλίου 2017

26 Ιουλίου 2017

6 Σεπτεμβρίου 2017

8 Σεπτεμβρίου 2017

13 Σεπτεμβρίου 2017