Συμβούλιο «Ανταγωνιστικότητα», 26-27/05/2016

Συμβούλιο της ΕΕ
  • Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Σύνοδος αριθ. 3470
  • Βρυξέλλες
  • 26/05/2016
  • Κατάλογος συμμετεχόντων