Συμβούλιο «Οικονομικές και Δημοσιονομικές Υποθέσεις», 21/02/2017

Συμβούλιο της ΕΕ
  • Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Σύνοδος αριθ. 3520
  • Βρυξέλλες
  • 21/02/2017
  • 10:30
  • Κατάλογος συμμετεχόντων 
Τελευταία αναθεώρηση στις 22/02/2017