Συμβούλιο «Περιβάλλον», 30/09/2016

Συμβούλιο της ΕΕ
  • Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Σύνοδος αριθ. 3486
  • Βρυξέλλες
  • 30/09/2016
  • 9:30
  • List of participants