Συμβούλιο «Περιβάλλον», 13/10/2017

Συμβούλιο της ΕΕ

Κύρια αποτελέσματα

Τομείς εκτός ΣΕΔΕ: Επιμερισμός των προσπαθειών και LULUCF

Το Συμβούλιο συμφώνησε τις διαπραγματευτικές θέσεις του όσον αφορά τον κανονισμό για τον επιμερισμό των προσπαθειών και τον κανονισμό για τις δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγής χρήσης γης και δασοπονίας (LULUCF). Χάρις σε αυτές τις νομοθετικές πράξεις θα μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε τομείς που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας εκπομπών ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ).

Με τον τρόπο αυτό, η ΕΕ θα μπορέσει να προσεγγίσει περισσότερο τον συνολικό στόχο της μείωσης των εκπομπών κατά τουλάχιστον 40% ως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, και συνεπώς να σημειώσει πρόοδο προς την εκπλήρωση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει στο πλαίσιο της Συμφωνίας των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή. Οι τομείς εκτός ΣΕΔΕ θα συμβάλουν ειδικότερα στην επίτευξη αυτού του στόχου μέσω της μείωσης των εκπομπών κατά 30% ως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2005.

«Οι δύο αυτοί κανονισμοί θα επιτρέψουν στην ΕΕ να μειώσει τις εκπομπές σε όλους τους τομείς επιμερισμού των προσπαθειών και να διασφαλίσει την καλύτερη διαχείριση των γαιών και των δασών της. Κατά συνέπεια, θα διαμορφώσουμε ένα φιλικό προς το κλίμα μέλλον για όλους μας και θα επιτύχουμε τους στόχους μας για το κλίμα σύμφωνα με τη Συμφωνία των Παρισίων. Επικροτώ σήμερα τις προσπάθειες των κρατών μελών και είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο.»

Siim Kiisler, Υπουργός Περιβάλλοντος της Δημοκρατίας της Εσθονίας

COP23 - Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή

Το Συμβούλιο εξέδωσε συμπεράσματα σχετικά με τη Συμφωνία των Παρισίων και τις προπαρασκευαστικές εργασίες για την 23η σύνοδο της Διάσκεψης των Μερών (COP 23) της σύμβασης πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC), που θα πραγματοποιηθεί από τις 6 ως τις 17 Νοεμβρίου 2017 στη Βόννη.

Η ΕΕ είναι αποφασισμένη να παραμείνει στην πρωτοπορία των παγκόσμιων προσπαθειών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Οι Υπουργοί Περιβάλλοντος εξέφρασαν την πλήρη στήριξή τους στα συμπεράσματα αυτά και υπογράμμισαν ότι είναι σημαντικό να σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος όσον αφορά την εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρισίων (πρόγραμμα εργασίας των Παρισίων), τις προετοιμασίες για τον διευκολυντικό διάλογο 2018 και την εφαρμογή των εθνικά καθορισμένων συνεισφορών (NDC) σε εθνικό επίπεδο.

Οι Υπουργοί εξέφρασαν επίσης ικανοποίηση για τα συμπεράσματα που εξέδωσε το Συμβούλιο στις 10 Οκτωβρίου σχετικά με τη χρηματοδότηση μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της επιβεβαίωσαν την ισχυρή δέσμευσή τους να συμβάλουν στο συλλογικό στόχο των ανεπτυγμένων χωρών να κινητοποιήσουν από κοινού 100 δισ. USD ετησίως ως το 2020 και μέχρι το 2025.

Συνέλευση των ΗΕ για το περιβάλλον

Το Συμβούλιο εξέδωσε συμπεράσματα σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την 3η σύνοδο της συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον (UNEA-3) που θα πραγματοποιηθεί στο Ναϊρόμπι από τις 4 ως τις 6 Δεκεμβρίου 2017 με κεντρικό θέμα τη ρύπανση.

Τα συμπεράσματα αυτά στέλνουν ένα ηχηρό μήνυμα για την δέσμευση της ΕΕ στην προστασία του περιβάλλοντος και τον περιορισμό των επιπτώσεων της ρύπανσης στον πλανήτη μας.

Οι Υπουργοί θα συμβάλουν ενεργά σε ορισμένες αποφάσεις και εθελοντικές δεσμεύσεις με στόχο την ανάληψη περαιτέρω δράσης για την αντιμετώπιση των διαφόρων μορφών ρύπανσης.

Κατά τη διάρκεια γεύματος εργασίας, οι Υπουργοί αντάλλαξαν εποικοδομητικές απόψεις με τον εκτελεστικό διευθυντή του προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον, κ. Erik Solheim, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της συνόδου. Προσδιόρισαν τομείς όπου θα μπορούσαν να αναληφθούν συγκεκριμένες δράσεις κατά της ρύπανσης σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

Πληροφορίες σχετικά με τη σύνοδο

  • Σύνοδος αριθ. 3565
  • Λουξεμβούργο
  • 13/10/2017

Προπαρασκευαστικά έγγραφα

Έγγραφα αποτελεσμάτων

Πληροφορίες για τον Τύπο

Επαφές ΜΜΕ

Υπεύθυνη τύπου
+32 22815612
+32 470884374

Εάν δεν είστε δημοσιογράφος στείλτε το αίτημά σας στην υπηρεσία ενημέρωσης του κοινού.

Θεματικοί τομείς: