Ευρωομάδα, 11/05/2015

Ευρωομάδα
  • Ευρωομάδα
  • 11/05/2015
  • 15:00
  • Βρυξέλλες

Κύρια αποτελέσματα

Ελλάδα

Η Ευρωομάδα ενημερώθηκε για τις συνεχιζόμενες συζητήσεις μεταξύ των ελληνικών αρχών και των τριών θεσμικών οργάνων - της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου- σχετικά με τον ολοκληρωμένο κατάλογο των μεταρρυθμίσεων που αναμένεται να υλοποιήσει η Ελλάδα.

Η Ευρωομάδα σημείωσε ότι οι συνομιλίες έχουν σημειώσει πρόοδο και έχουν καταστεί αποτελεσματικότερες. Ωστόσο, η γεφύρωση των κενών που εξακολουθούν να υφίστανται και η επίτευξη συνολικής συμφωνίας απαιτούν περισσότερο χρόνο. Η αποδέσμευση της πληρωμής της απομένουσας δόσης της χρηματοδοτικής συνδρομής προς την Ελλάδα μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον αφού συμφωνηθούν οι εν λόγω μεταρρυθμίσεις και η επανεξέταση των τριών θεσμικών οργάνων καταδείξει ότι αυτές έχουν τεθεί σε εφαρμογή.

«Θα ήθελα να επαναλάβω ότι η συμφωνία της 20ής Φεβρουαρίου εξακολουθεί να αποτελεί το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων και ότι η επίτευξη συνολικής συμφωνίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε εκταμίευση»

Jeroen Dijsselbloem, Πρόεδρος της Ευρωομάδας

Οικονομική κατάσταση

Επίσης, η Ευρωομάδα συζήτησε την οικονομική κατάσταση στη ζώνη του ευρώ βάσει των εαρινών οικονομικών προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2015. Επιπλέον, εξέτασε την πορεία του πληθωρισμού και των συναλλαγματικών ισοτιμιών.  

Η οικονομική ανάκαμψη και η δημιουργία θέσεων εργασίας σημειώνουν άνοδο στη ζώνη του ευρώ ενώ έχει μειωθεί ο κίνδυνος αποπληθωρισμού. Οι υπουργοί συμφώνησαν ότι η ευρωζώνη χρειάζεται να συνεχίσει τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη καθώς και την εφαρμογή υγιούς δημοσιονομικής πολιτικής για τη στήριξη της ανάκαμψης.

Θεματική συζήτηση για τα δημοσιονομικά πλαίσια

Οι υπουργοί της Ευρωομάδας αντάλλαξαν τις εθνικές τους εμπειρίες σχετικά με την ενίσχυση των δημοσιονομικών πλαισίων. Η συζήτηση βασίστηκε στις συστάσεις για την ευρωζώνη που εκδόθηκαν κατά το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο του 2014. Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των τακτικών πλέον συζητήσεων της Ευρωομάδας σχετικά με τους τρόπους ενίσχυσης της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας.

Έκθεση των τεσσάρων προέδρων

Οι υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τους πιθανούς τρόπους βελτίωσης της οικονομικής διακυβέρνησης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ). Η συζήτηση αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της προετοιμασίας έκθεσης με το ίδιο θέμα, την εκπόνηση της οποίας έχει αναλάβει ο Πρόεδρος της Ευρωομάδας σε συνεργασία με τους προέδρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ιρλανδία

Η Ευρωομάδα εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πρόοδο που σημείωσε η Ιρλανδία στα δημοσιονομικά, χρηματοοικονομικά και διαρθρωτικά ζητήματα που περιέχονται στην τρίτη έκθεση εποπτείας μετά το πρόγραμμα. Η Ευρωομάδα είναι πεπεισμένη ότι η Ιρλανδία θα διατηρήσει τις καλές επιδόσεις της κατά την αντιμετώπιση των προκλήσεων που απομένουν.

Τελευταία αναθεώρηση στις 12/05/2015