Συνεδρίαση της Ευρωομάδας, 09/05/2016

Ευρωομάδα
  • Ευρωομάδα
  • 09/05/2016
  • 15:00
  • Βρυξέλλες

Κυριότερα αποτελέσματα

Πληροφορίες σχετικά με τη σύνοδο

Η Ευρωομάδα συζήτησε την πορεία της πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας.

Εξέφρασε ικανοποίηση για δέσμη μεταρρυθμίσεων πολιτικής, οι οποίες θα καλύπτουν:

  • το συνταξιοδοτικό σύστημα
  • το φόρο εισοδήματος και τον ΦΠΑ
  • νομοθετικά μέτρα για τους μισθούς του δημόσιου τομέα
  • τη στρατηγική των ιδιωτικοποιήσεων
  • το ζήτημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων

Η Ευρωομάδα συμφώνησε ότι χρειάζονται περαιτέρω εργασίες από τις ελληνικές αρχές και από τους θεσμούς σχετικά με ένα μηχανισμό πρόσθετων έκτακτων μέτρων. Τα μέτρα αυτά θα ενεργοποιηθούν μόνον εφόσον απαιτηθεί επιπλέον προσπάθεια για να επιτευχθούν οι συμφωνημένοι στόχοι πρωτογενούς πλεονάσματος.

Η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης θα ανοίξει το δρόμο για την εκταμίευση περαιτέρω χρηματοδοτικής στήριξης για την Ελλάδα, μετά από την εφαρμογή εκ μέρους της των προαπαιτούμενων δράσεων και των σχετικών εθνικών διαδικασιών στα άλλα κράτη μέλη της ευρωζώνης.

Επόμενα βήματα

Η Ευρωομάδα επιβεβαίωσε ότι είναι έτοιμη να εξετάσει, αφού ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση και εφόσον παραστεί ανάγκη, πιθανά πρόσθετα μέτρα για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των αναγκών αναχρηματοδότησης της Ελλάδας. Εν προκειμένω συμφώνησε για ορισμένες κατευθυντήριες αρχές και για μια σταδιακή προσέγγιση και ανέθεσε στην Ομάδα «Ευρωομάδα» να επεξεργαστεί περαιτέρω τις σχετικές λεπτομέρειες.

Η Ευρωομάδα θα συνεχίσει τη συζήτηση κατά την προσεχή της σύνοδο στις 24 Μαΐου 2016.

Τελευταία αναθεώρηση στις 10/05/2016