Ευρωομάδα, 24/05/2016

Ευρωομάδα
  • Ευρωομάδα
  • 24/05/2016
  • 15:00
  • Βρυξέλλες

Κυριότερα αποτελέσματα

Πληροφορίες σχετικά με τη σύνοδο

Ελλάδα

Η Ευρωομάδα εξέφρασε ικανοποίηση για τη συμφωνία υπηρεσιακού επιπέδου μεταξύ της Ελλάδας και των θεσμών, με την οποία ανοίγει ο δρόμος για την περάτωση της πρώτης επανεξέτασης του προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας.

Επομένως, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας θα μπορέσει να αποδεσμεύσει την επόμενη δόση της οικονομικής βοήθειας προς την Ελλάδα (10,3 δισ. €) δυνάμει του προγράμματος.

Πραγματοποιήσαμε ένα σημαντικό βήμα για την Ελλάδα που θα μας οδηγήσει σε μία νέα φάση του ελληνικού προγράμματος χρηματοδοτικής συνδρομής.

Jeroen Dijsselbloem, Πρόεδρος της Ευρωομάδας

Η ποσό αυτό θα διατεθεί σε δόσεις, μόλις η Ελλάδα εφαρμόσει όλα τα συμφωνηθέντα προαπαιτούμενα και τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ εγκρίνουν τη συμφωνία σύμφωνα με τις οικείες εθνικές διαδικασίες.

Η συμφωνία υπηρεσιακού επιπέδου μεταξύ της Ελλάδας και των θεσμών περιλαμβάνει δέσμη μεταρρυθμίσεων που θα πρέπει να εφαρμόσει η Ελλάδα και έναν επιπλέον «μηχανισμό έκτακτης ανάγκης» (contingency mechanism). Ο μηχανισμός αυτός θα κινήσει πρόσθετα μεταρρυθμιστικά μέτρα σε περίπτωση που κινδυνεύει να μην επιτευχθεί ο συμφωνηθείς στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ.

Η Ευρωομάδα εξαίρει την πρόοδο που σημείωσε η Ελλάδα εφαρμόζοντας ήδη τα περισσότερα από τα συμφωνηθέντα προαπαιτούμενα.

Η Ευρωομάδα συμφώνησε επίσης σειρά βραχυπρόθεσμων μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων, ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους της Ελλάδας. Ορισμένα από τα μέτρα αυτά θα εφαρμοσθούν μεταξύ της ολοκλήρωσης της πρώτης αξιολόγησης και του τέλους της προγράμματος, ενώ άλλα μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή του. Η εμβέλεια των μέτρων αυτών θα καθορισθεί βάσει νέας ανάλυσης της βιωσιμότητας του χρέους.

Εάν προκύψει δυσμενέστερο σενάριο από το αναμενόμενο μετά το κλείσιμο του προγράμματος, η Ευρωομάδα συμφώνησε όσον αφορά τη δυνατότητα ενεργοποίησης του «μηχανισμού έκτακτης ανάγκης» για τη λήψη περαιτέρω μέτρων για το χρέος.

Η Ευρωομάδα εξέφρασε ικανοποίηση για την πρόθεση της διοίκησης του ΔΝΤ να εισηγηθεί στο διοικητικό συμβούλιο του ΔΝΤ να εγκρίνει χρηματοοικονομικό διακανονισμό πριν από το τέλος του έτους προς υποστήριξη της υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων που έχουν συμφωνηθεί.

Ισπανία: 5η αξιολόγηση της εποπτείας μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος

Η Ευρωομάδα εξέφρασε ικανοποίηση για τα αποτελέσματα της πέμπτης αποστολής εποπτείας μετά το πρόγραμμα στην Ισπανία, την οποία διεξήγαγε τον Απρίλιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνδυασμό με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η οικονομική κατάσταση στην ευρωζώνη

Η Ευρωομάδα αντάλλαξε απόψεις για την οικονομική κατάσταση και τις προοπτικές στην ευρωζώνη, μετά την παρουσίαση από την Επιτροπή των εαρινών οικονομικών της προβλέψεων για το 2016, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στις 3 Μαΐου 2016.

Τελευταία αναθεώρηση στις 25/05/2016