Ευρωομάδα, 09/09/2016

Ευρωομάδα
  • Ευρωομάδα
  • 09/09/2016
  • 09:00
  • Μπρατισλάβα

Κυριότερα αποτελέσματα

Πληροφορίες σχετικά με τη σύνοδο

Ελλάδα

Οι θεσμοί και ο έλληνας Υπουργός Οικονομικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος ενημέρωσαν την Ευρωομάδα για την πορεία της εφαρμογής του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας.

Οι ελληνικές αρχές σκοπεύουν να επιτύχουν εγκαίρως τους στόχους-ορόσημα, που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος.

Στους στόχους αυτούς περιλαμβάνονται 15 μέτρα σχετικά με τις ιδιωτικοποιήσεις, τη μεταρρύθμιση του ενεργειακού τομέα, τη διακυβέρνηση των τραπεζών και την ίδρυση της υπηρεσίας δημοσίων εσόδων. Η επίτευξή τους αποτελεί προϋπόθεση για την εκταμίευση 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας

. Εκπρόσωποι των θεσμών πρόκειται να μεταβούν σύντομα στην Αθήνα για τις προετοιμασίες για την έναρξη της δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος.

Θεματική συζήτηση για την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας: η ποιότητα των δημόσιων οικονομικών

Η Ευρωομάδα προέβη σε ανταλλαγή απόψεων με βάση τις εθνικές εμπειρίες σχετικά με τους ελέγχους των κρατικών δαπανών. Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δημόσιων πόρων σε διάφορες κατηγορίες του προϋπολογισμού ενός κράτους.

Στόχος της συζήτησης αυτής είναι να βοηθήσει τα κράτη μέλη να επιτύχουν μια σύνθεση των προϋπολογισμών τους που θα ευνοεί περισσότερο την ανάπτυξη.

Η Ευρωομάδα εξέδωσε δήλωση στην οποία περιγράφονται οι κοινές αρχές για τη βελτίωση της κατανομής των δαπανών.

Επιπλέον, οι υπουργοί συμφώνησαν να συζητούν αυτό το θέμα τακτικά και σκοπεύουν να επανέλθουν σε αυτό κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017.

Τρέχοντα δημοσιονομικά ζητήματα

Η Ευρωομάδα επιβεβαίωσε ότι τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ θα πρέπει να υποβάλουν τα σχέδια των προϋπολογισμών τους για το 2017 από την 1η έως την 15η Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους.

Το χρονοδιάγραμμα αυτό θα διασφαλίσει την αξιολόγηση των σχεδίων προϋπολογισμών με βάση μια συγκρίσιμη δέσμη μακροοικονομικών υποθέσεων. Για τις χώρες με υπηρεσιακή κυβέρνηση θα βρεθεί μια ρεαλιστική λύση.

Αργότερα, κατά το φθινόπωρο, σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική, η Ευρωομάδα θα πραγματοποιήσει την ετήσια διεξοδική συζήτησή της για τα σχέδια αυτά, με βάση τις γνωμοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι υπουργοί εξέτασαν συνοπτικά την τρέχουσα διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος για την Ισπανία και την Πορτογαλία. Τον Ιούλιο, το Συμβούλιο αποφάσισε ότι καμία από τις δύο χώρες δεν είχε λάβει αποτελεσματικά μέτρα για τη διόρθωση του υπερβολικού της ελλείμματος εντός των καθορισμένων προθεσμιών. Στη συνέχεια, καθορίστηκαν νέες προθεσμίες για την Πορτογαλία και την Ισπανία, και αναμένεται να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα μέχρι τις 15 Οκτωβρίου. Επιπλέον, το Συμβούλιο ενέκρινε προτάσεις της Επιτροπής για την ακύρωση των προστίμων που θα έπρεπε να καταβάλουν η Ισπανία και η Πορτογαλία για το γεγονός ότι δεν διόρθωσαν το έλλειμμά τους εγκαίρως, σύμφωνα με τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Οι υπουργοί κατέγραψαν επίσης την ικανοποιητική πρόοδο που έχει σημειωθεί στις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την απλούστευση της εφαρμογής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Τελευταία αναθεώρηση στις 13/09/2016