Ευρωομάδα, 10/10/2016

Ευρωομάδα
  • Ευρωομάδα
  • 10/10/2016
  • 15:00
  • Λουξεμβούργο

Κυριότερα αποτελέσματα

Πληροφορίες σχετικά με τη σύνοδο

Ελλάδα

Οι θεσμοί και ο έλληνας Υπουργός Οικονομικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος ενημέρωσαν την Ευρωομάδα για την επίτευξη των 15 στόχων που η Ελλάδα έχει δεσμευτεί να εφαρμόσει κατά την πρώτη αξιολόγηση του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της.

Στους στόχους συγκαταλέγονται η δημιουργία του ταμείου ιδιωτικοποιήσεων, οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ενέργειας, τα μέτρα για τη διακυβέρνηση των τραπεζών και η ίδρυση της υπηρεσίας δημοσίων εσόδων.

Στη συνεδρίαση, η Ευρωομάδα συμφώνησε ότι η υλοποίηση των στόχων θα επέτρεπε στον ΕΜΣ να εγκρίνει την εκταμίευση 1,1 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό θα διατεθεί για τις ανάγκες εξυπηρέτησης του χρέους της Ελλάδας.

Τα υπόλοιπα 1,7 δισ. ευρώ θα ελευθερωθούν όταν τα δεδομένα σχετικά με την πρόοδο της Ελλάδας όσον αφορά την εκκαθάριση των οφειλών για τον Σεπτέμβριο θα είναι διαθέσιμα και οι θεσμοί έχουν παράσχει θετική αξιολόγηση. Η εκταμίευση εξαρτάται από την έγκριση του Συμβουλίου Διευθυντών του ΕΜΣ. Τα 1,7 δισ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την εκκαθάριση των οφειλών της Ελλάδας.

Η Ευρωομάδα εξέδωσε δήλωση για την Ελλάδα.

Κάλεσε επίσης τις ελληνικές αρχές να εντείνουν τη συνεργασία τους με τους θεσμούς ώστε να ολοκληρωθεί εγκαίρως η δεύτερη αξιολόγηση του προγράμματος.

Θεματική συζήτηση για την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας: συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και μακροχρόνιας μέριμνας

Η Ευρωομάδα αντάλλαξε απόψεις ως προς τους κινδύνους που οι δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης και μακροχρόνιας μέριμνας μπορεί να ενέχουν για τη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών της ζώνης του ευρώ κατά τις επόμενες δεκαετίες.

Στόχος της συζήτησης ήταν η ανταλλαγή εθνικών βέλτιστων πρακτικών και διδαγμάτων σε αυτό τον τομέα πολιτικής, η οποία συνήθως καλύπτει σημαντικό τμήμα των δημοσίων δαπανών.

Τρέχοντα δημοσιονομικά ζητήματα

Η Ευρωομάδα είναι πλέον έτοιμη για την ετήσια εξέταση από μέρους της των σχεδίων προϋπολογισμού των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ για το επόμενο έτος. Τα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλουν τα σχέδιά τους για το 2017 από τις 1 έως τις 15 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους, και η Ευρωομάδα θα τα συζητήσει στις 5 Δεκεμβρίου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε την Ευρωομάδα σχετικά με τον διαρθρωμένο διάλογο που είχε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά την αναστολή των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων για την Ισπανία και την Πορτογαλία.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος αναμένεται πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την αναστολή, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου του Ιουλίου λόγω μη ανάληψης αποτελεσματικής δράσης από τις χώρες αυτές προς την κατεύθυνση της διόρθωσης των υπερβολικών τους ελλειμμάτων.

Σύνοδος της G7

Ο Πρόεδρος της Ευρωομάδας κ. Jeroen Dijsselbloem ενημέρωσε την Ευρωομάδα για τις συζητήσεις στο πλαίσιο των διεθνών συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν στην Ουάσιγκτον στις αρχές Οκτωβρίου και για τα αποτελέσματά τους.

Τελευταία αναθεώρηση στις 12/10/2016