Ευρωομάδα, 07/11/2016

Ευρωομάδα
  • Ευρωομάδα
  • 07/11/2016
  • 15:00
  • Βρυξέλλες

Κυριότερα αποτελέσματα

Πληροφορίες σχετικά με τη σύνοδο

Τραπεζική ένωση - θέματα ευρωζώνης

Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός και Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης

Η Ευρωομάδα παρακολούθησε τις παρουσιάσεις της κας Danièle Nouy, Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της κας Elke König, Προέδρου του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης.

Οι δύο Πρόεδροι ενημέρωσαν την Ευρωομάδα σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα, τις κύριες δραστηριότητες των δύο ιδρυμάτων κατά τους τελευταίους μήνες, καθώς και τα βασικά μελλοντικά ζητήματα και προτεραιότητες.

Η κα Danièle Nouy ενημέρωσε την Ευρωομάδα σχετικά με τις εν εξελίξει εργασίες που αφορούν τα τεστ αντοχής τα οποία πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο του 2016, τα προβλήματα που σχετίζονται με την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και το στόχο μείωσης του αριθμού επιλογών και της διακριτικής ευχέρειας των κρατών σε θέματα εποπτείας στον τραπεζικό τομέα της ευρωζώνης για την εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού.

Η κα Elke König παρουσίασε έκθεση προόδου σχετικά με τις δραστηριότητες του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης, την είσπραξη των εισφορών στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης και τις συμφωνίες δανειακής διευκόλυνσης με μεμονωμένα κράτη μέλη.

Η Ευρωομάδα εξήρε το χρήσιμο έργο που επιτεύχθηκε έως σήμερα από τα δύο ιδρύματα και προσβλέπει στην επόμενη ανταλλαγή απόψεων, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί του χρόνου την άνοιξη.

Θεματική συζήτηση για την ανάπτυξη και την απασχόληση: εθνικά πλαίσια αφερεγγυότητας

Η Ευρωομάδα εξέτασε τους τρόπους βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των εθνικών πλαισίων αφερεγγυότητας. Η συζήτηση αυτή ήταν απόρροια της συνόδου του Απριλίου του 2016, οπότε συμφωνήθηκε κατάλογος εφαρμοστέων αρχών. Οι αρχές αυτές καλύπτουν πρωτίστως την ταχύτητα, την προβλεψιμότητα και τη σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας των πλαισίων αφερεγγυότητας.

Η εύρυθμη λειτουργία των πλαισίων αφερεγγυότητας είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση της υπερχρέωσης και τη βελτίωση της ικανότητας των τραπεζών να πιστοδοτούν την οικονομία. Το ζήτημα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την ευρωζώνη αφού οι επιμέρους οικονομίες που τη συναπαρτίζουν είναι επιρρεπείς σε φαινόμενα μετάδοσης.

Η Ευρωομάδα θα επανέλθει στο θέμα το επόμενο έτος.

Ελλάδα: δεύτερη αξιολόγηση του προγράμματος και έκθεση για την τεχνική βοήθεια της ΕΕ

Οι υπουργοί ενημερώθηκαν για την εν εξελίξει δεύτερη αξιολόγηση της εφαρμογής του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα, κατόπιν της αποστολής αξιολόγησης που επιτελέσθηκε από τους θεσμούς στην Αθήνα στα τέλη Οκτωβρίου.

Η Ευρωομάδα καλεί τις ελληνικές αρχές και τα μέλη των αποστολών να συνεχίσουν την εποικοδομητική συνεργασία τους και να ολοκληρώσουν σύντομα την αξιολόγηση.

Η δεύτερη αξιολόγηση περιλαμβάνει προϋπολογισμό για το 2017, τη μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική και μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας.

Η Ευρωομάδα ενημερώθηκε για την τεχνική βοήθεια που έχει παράσχει μέχρι σήμερα προς τις ελληνικές αρχές η Υπηρεσία στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων (SRSS) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η υπηρεσία αυτή δημιουργήθηκε τον Ιούλιο του 2015 με σκοπό να επικουρεί τα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή φιλαναπτυξιακών διοικητικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Η Ευρωομάδα αναμένει από την υπηρεσία να ασχοληθεί πρωτίστως με την συνδρομή προς την Ελλάδα για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων.

Άσκηση εποπτείας μετά το πρόγραμμα: Κύπρος και Ισπανία

Οι υπουργοί σημείωσαν τα πορίσματα της πρώτης αποστολής εποπτείας μετά το πρόγραμμα, η οποία εκτελέσθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2016 στην Κύπρο και τα πορίσματα της έκτης αποστολής εποπτείας μετά το πρόγραμμα, η οποία διεξήχθη στα μέσα Οκτωβρίου του 2016 στην Ισπανία.

Σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων των κρατών μελών της ευρωζώνης για το 2017

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε την Ευρωομάδα σχετικά με την πορεία της αξιολόγησης των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων του 2017, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής επιστολών με ορισμένα κράτη μέλη.

Οι υπουργοί θα συζητήσουν ειδικά για τα σχέδια αυτά κατά τη σύνοδο της 5ης Δεκεμβρίου, με βάση τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τελευταία αναθεώρηση στις 08/11/2016