Πήγαινε στο περιεχόμενο
Εγγραφή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Κυριότερα αποτελέσματα

Δημοσιονομικά σχέδια και προοπτικές

Κατά την πρωινή συνεδρίαση η Ευρωομάδα συζήτησε τα σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ, για το 2017. Η συζήτηση βασίστηκε στις γνώμες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα εν λόγω προγράμματα, που δημοσιεύθηκαν στις 16 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τα πορίσματα της Επιτροπής, τα δημοσιονομικά προγράμματα οκτώ χωρών - του Βελγίου, της Κύπρου, της Φινλανδίας, της Ιταλίας, της Λιθουανίας, της Πορτογαλίας, της Σλοβενίας και της Ισπανίας - βρίσκονται σε κίνδυνο μη συμμόρφωσης προς τους δημοσιονομικούς κανόνες που προσδιορίζονται στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ).

Η Ευρωομάδα συμφώνησε σε μεγάλο βαθμό με τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κάλεσε την Ιταλία να λάβει τα αναγκαία μέτρα και εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη δέσμευση άλλων ενδιαφερομένων χωρών να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση προς τους κανόνες. Επίσης, η Ευρωομάδα δήλωσε ότι προσβλέπει στην υποβολή επικαιροποιημένων σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων από τη Λιθουανία και την Ισπανία.

Οι Υπουργοί εξέτασαν επίσης τη δημοσιονομική κατάσταση και τις δημοσιονομικές προοπτικές για τη ζώνη του ευρώ συνολικά. Τόνισαν ότι είναι σημαντικό να επιτευχθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ της διασφάλισης της δημοσιονομικής βιωσιμότητας και της υποστήριξης των επενδύσεων προκειμένου να ενισχυθεί η εύθραυστη ανάκαμψη.

Η Ευρωομάδα σημείωσε την ανακοίνωση της Επιτροπής και την ανάλυση του δημοσιονομικού προσανατολισμού που ζητεί θετικό δημοσιονομικό προσανατολισμό της ζώνης του ευρώ. Υπενθύμισε ότι τον Ιούλιο, οι Υπουργοί κατέληξαν στο συμπέρασμα, με βάση την ανάλυση της Επιτροπής, ότι ο γενικά ουδέτερος συνολικός δημοσιονομικός προσανατολισμός το 2017 επιτυγχάνει την κατάλληλη ισορροπία. Η Ευρωομάδα τόνισε ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά περιθώρια και τις ανάγκες δημοσιονομικής εξυγίανσης. Οι Υπουργοί τόνισαν επίσης τη σημασία μιας φιλικής προς την ανάπτυξη σύνθεσης των δημοσιονομικών μέτρων.

Για να εξασφαλιστεί καλύτερος συντονισμός των εθνικών δημοσιονομικών πολιτικών, τα κράτη μέλη της ευρωζώνης πρέπει να υποβάλλουν τα σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων τους προς αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεταξύ 1ης και 15ης Οκτωβρίου κάθε έτους. Το σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος της Ελλάδας δεν αξιολογήθηκε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί εκτιμάται χωριστά, ως μέρος του εν εξελίξει προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας.

Ελλάδα

Η Ευρωομάδα ενημερώθηκε από τους θεσμούς σχετικά με την πορεία της δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής, μετά την αποστολή αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε από τους θεσμούς στα μέσα Νοεμβρίου. Η Ευρωομάδα εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής και κάλεσε τις ελληνικές αρχές και τους θεσμούς για την ταχεία επανάληψη των διαπραγματεύσεων και την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με μια δέσμη μεταρρυθμίσεων πολιτικής κοινώς αποδεκτής από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Εκδόθηκε δήλωση για την έγκριση δέσμης βραχυπρόθεσμων μέτρων για το χρέος και την περιγραφή της πορείας που πρέπει να ακολουθηθεί.

Πρόγραμμα εργασιών της Ευρωομάδας

Η Ευρωομάδα ενέκρινε το πρόγραμμα εργασιών της για το πρώτο εξάμηνο του 2017.