Ευρωομάδα, 20/03/2017

Ευρωομάδα
  • Ευρωομάδα
  • 20/03/2017
  • 15:00
  • Βρυξέλλες

Κύρια αποτελέσματα

Πληροφορίες για τη συνεδρίαση

Σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων και εφαρμογή του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης

Η Ευρωομάδα αξιολόγησε τον τρόπο με τον οποίον τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ υλοποιούν τα σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων τους για το 2017 και τις δεσμεύσεις που περιλαμβάνονται στις δηλώσεις της Ευρωομάδας της 5ης Δεκεμβρίου 2016 και της 26ης Ιανουαρίου 2017. Η αξιολόγηση διενεργήθηκε με βάση τις χειμερινές προβλέψεις της Επιτροπής για το 2017, και δεν διαφέρει σημαντικά από τις αξιολογήσεις του Δεκεμβρίου 2016 και του Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους.

Η Ευρωομάδα συμφώνησε να εξετάσει εκ νέου την κατάσταση την άνοιξη του 2017.

Θεματική συζήτηση για την ανάπτυξη και τις θέσεις απασχόλησης: συνταξιοδοτικά συστήματα

Η Ευρωομάδα συνέχισε τη συζήτησή της για τα συνταξιοδοτικά συστήματα της ζώνης του ευρώ. Αυτή τη φορά, οι υπουργοί εξέτασαν την πρόσφατη ανάλυση που διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και συμφώνησαν να αρχίσουν τη συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ των κρατών μελών.

Η συγκριτική αξιολόγηση των συνταξιοδοτικών συστημάτων θα βασίζεται σε ένα σύνολο δεικτών (που περιλαμβάνουν τη δημοσιονομική βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων) και στις βέλτιστες εθνικές πρακτικές. Οι λεπτομέρειες προσδιορίζονται στη δήλωση της Ευρωομάδας.

Αυτό το θέμα εξετάστηκε για τελευταία φορά τον Ιούνιο του 2016, όταν οι υπουργοί συμφώνησαν για μια δέσμη κοινών αρχών για την ενίσχυση της βιωσιμότητας των συνταξιοδοτικών συστημάτων.

Ελλάδα

Οι θεσμοί (η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας) και ο Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος ενημέρωσαν την Ευρωομάδα για τις εξελίξεις όσον αφορά τη δεύτερη αξιολόγηση του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας.

Οι ελληνικές αρχές και οι θεσμοί εξακολουθούν να επιδιώκουν την ταχεία σύναψη της συμφωνίας σε τεχνικό επίπεδο, με βάση την κοινή αντίληψη που επιτεύχθηκε τον περασμένο μήνα. Θα πραγματοποιήσουν εντατικές συνομιλίες στις Βρυξέλλες τις επόμενες ημέρες, με επίκεντρο τα κύρια εκκρεμή ζητήματα. Σε αυτές περιλαμβάνονται η φιλοαναπτυξιακή επανεξισορρόπηση των δημόσιων οικονομικών της Ελλάδας μεσοπρόθεσμα (δηλαδή το 2018 και μετά), καθώς και η μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας.

Η συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης του προγράμματος και, ως εκ τούτου, για τη χορήγηση της περαιτέρω χρηματοδοτικής στήριξης που είναι διαθέσιμη στο πλαίσιο του προγράμματος.

Τελευταία αναθεώρηση στις 21/03/2017