Ευρωομάδα, 07/04/2017

Ευρωομάδα
  • Ευρωομάδα
  • 07/04/2017
  • 09:00
  • Βαλέτα

Κυριότερα αποτελέσματα

Πληροφορίες για τη συνεδρίαση

Ελλάδα

Η Ευρωομάδα ενημερώθηκε σχετικά με τις εξελίξεις όσον αφορά τις εντατικές συνομιλίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, αφενός και της ελληνικής κυβέρνησης, αφετέρου, κατά τον περασμένο μήνα.

Οι θεσμοί και οι ελληνικές αρχές συμφώνησαν ως προς τα βασικά στοιχεία των μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται για την δεύτερη αξιολόγηση του εφαρμοζόμενου προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την αποδέσμευση περαιτέρω χρηματοδοτικής στήριξης προς την Ελλάδα. Η συμφωνία αφορά το εύρος, το χρονοδιάγραμμα και την αλληλουχία των μεταρρυθμίσεων.

Οι θεσμοί θα συνεχίσουν το ταχύτερο δυνατόν τις τεχνικές εργασίες στην Αθήνα, προκειμένου να επιτευχθεί σύντομα συμφωνία σε υπηρεσιακό επίπεδο.

Θεματική συζήτηση για την ανάπτυξη και την απασχόληση: επενδύσεις

Η Ευρωομάδα συνέχισε τη συζήτηση σχετικά με την προώθηση των επενδύσεων, η οποία είχε αρχίσει τον περασμένο Ιούλιο, και εξέδωσε δήλωση για τον καθορισμό κοινών αρχών που θα διέπουν τις εθνικές πολιτικές σε αυτόν τον τομέα.

Οι αρχές αυτές αφορούν τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, την απόδοση προτεραιότητας σε δημόσιες επενδύσεις υψηλής ποιότητας για την τόνωση της ανάπτυξης και του αναπτυξιακού δυναμικού, την ανάπτυξη πηγών χρηματοδότησης των επιχειρήσεων από την αγορά και την άρση των κανονιστικών εμποδίων για τις ιδιωτικές επενδύσεις.

Τραπεζική ένωση: θέματα της ζώνης του ευρώ

Η Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κα Danièle Nouy, παρουσίασε την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ σχετικά με τις εποπτικές δραστηριότητες για το 2016.

Στις προτεραιότητες του Εποπτικού Συμβουλίου για το 2017 περιλαμβάνονται η μεγαλύτερη σύγκλιση των εθνικών εποπτικών προτύπων στην τραπεζική ένωση, η αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στους ισολογισμούς των τραπεζών, τα οποία παραμένουν προβληματικά σε ορισμένα κράτη μέλη, και η βελτίωση της κερδοφορίας των τραπεζών και, κατά συνέπεια, της ικανότητάς τους να χρηματοδοτούν την οικονομία.

Η Πρόεδρος του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (ΕΣΕ) κα Elke König ενημέρωσε την Ευρωομάδα σχετικά με τις δραστηριότητες του ΕΣΕ. Έδωσε στοιχεία για την πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά τον σχεδιασμό της εξυγίανσης και για τις εισφορές των τραπεζών στο ενιαίο ταμείο εξυγίανσης.

Κύπρος: εποπτεία μετά το πρόγραμμα

Οι θεσμοί που συμμετέχουν στην επανεξέταση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και ο Υπουργός Οικονομικών της Κύπρου κ. Χάρης Γεωργιάδης παρουσίασαν εν συντομία τα αποτελέσματα της πρόσφατης αποστολής εποπτείας μετά το πρόγραμμα στην Κύπρο.

Διαβεβαίωσαν τους υπουργούς ότι οι κυπριακές αρχές παραμένουν προσηλωμένες στη συνεχή εφαρμογή χρηστών οικονομικών πολιτικών. Επιβεβαίωσαν επίσης ότι δεν υπάρχει κίνδυνος μη αποπληρωμής των δανείων που έλαβε η Κύπρος από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας στο πλαίσιο του προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής για το διάστημα 2013-2016.

Τελευταία αναθεώρηση στις 10/04/2017