Ευρωομάδα, 22/05/2017

Ευρωομάδα
  • Ευρωομάδα
  • 22/05/2017
  • 15:00
  • Βρυξέλλες

Κυριότερα αποτελέσματα

Πληροφορίες για τη συνεδρίαση

Ελλάδα

Η Ευρωομάδα εξέφρασε την ικανοποίησή της για την προκαταρκτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ της Ελλάδας και των θεσμών, σχετικά με νέα σειρά μεταρρυθμίσεων πολιτικής για την υποστήριξη της οικονομικής ανάκαμψης της χώρας. Η συμφωνία αποτελεί σημαντικό βήμα προς την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας.

Η Ευρωομάδα εξαίρει την πρόοδο που σημείωσε η Ελλάδα εφαρμόζοντας ήδη σημαντικό μέρος των προαπαιτουμένων που έχουν συμφωνηθεί.

Τα μεταρρυθμιστικά μέτρα που έχει νομοθετήσει η Ελλάδα καλύπτουν τομείς όπως οι συντάξεις, ο φόρος εισοδήματος, η αγορά εργασίας και ο τομέας της ενέργειας. Τα μέτρα αυτά αναμένεται να στηρίξουν τη φιλική προς την ανάπτυξη επανεξισορρόπηση της οικονομίας και να ενδυναμώσουν τη μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική της Ελλάδας.

Η Ευρωομάδα συζήτησε διεξοδικά τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους της Ελλάδας, αλλά δεν κατέληξε σε γενική συμφωνία. Τις προσεχείς εβδομάδες, θα συνεχιστούν οι εργασίες στο πλαίσιο που συμφωνήθηκε τον Μάιο του 2016, με στόχο την οριστική ολοκλήρωσή τους κατά την επόμενη σύνοδο της Ευρωομάδας.

Η οικονομική κατάσταση στην ευρωζώνη

Η Ευρωομάδα αντάλλαξε απόψεις για την οικονομική κατάσταση και τις πρόσφατες εξελίξεις ως προς τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη, μετά την παρουσίαση από την Επιτροπή των εαρινών οικονομικών της προβλέψεων για το 2017, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στις 11 Μαΐου 2017.

Ισπανία: έβδομη αποστολή εποπτείας μετά το πρόγραμμα

Η Ευρωομάδα ενημερώθηκε εν συντομία σχετικά με τα κύρια πορίσματα της έβδομης αποστολής εποπτείας μετά το πρόγραμμα στην Ισπανία, η οποία πραγματοποιήθηκε από το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τις 24 έως τις 26 Απριλίου.

Η αποστολή επιβεβαίωσε ότι δεν συντρέχει κίνδυνος μη αποπληρωμής των δανείων που έλαβε η Ισπανία στο πλαίσιο του οικείου προγράμματος για την ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού τομέα της, κατά την περίοδο 2012-2014, το οποίο στηρίχθηκε από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.

Τελευταία αναθεώρηση στις 02/06/2017