Πήγαινε στο περιεχόμενο
Εγγραφή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Κυριότερα αποτελέσματα

Μαγνητοσκοπημένα στιγμιότυπα από τη συνεδρίαση της Ευρωομάδας, 15 Σεπτεμβρίου 2017

Ελλάδα

Ο κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας, και οι θεσμοί (η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) ενημέρωσαν την Ευρωομάδα για την πορεία του εν εξελίξει προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας.

Παρουσίασαν το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της τρίτης αξιολόγησης του προγράμματος, η οποία άρχισε πρόσφατα. Η Ελλάδα θα πρέπει να ολοκληρώσει περίπου 95 δράσεις, πολλές από τις οποίες αφορούν την εφαρμογή νομοθεσίας που θεσπίστηκε νωρίτερα στο πλαίσιο του προγράμματος.

Στα θέματα που θα καλύψει η τρίτη αξιολόγηση περιλαμβάνονται ο προϋπολογισμός της Ελλάδας για το 2018, η επανεξέταση των κοινωνικών παροχών, η μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας, ζητήματα δημόσιας διοίκησης, η εφαρμογή στρατηγικής για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, η μεταρρύθμιση του ενεργειακού τομέα και οι ιδιωτικοποιήσεις.

Θεματική συζήτηση: οικονομική ανθεκτικότητα στην ΟΝΕ

Οι υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για το πώς μπορεί να ενισχυθεί η οικονομική ανθεκτικότητα στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση.

Προσδιόρισαν ορισμένα πεδία πολιτικής όπου η επίτευξη βελτιώσεων θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερη οικονομική ανθεκτικότητα. Σε αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η ανάγκη διαφοροποίησης της οικονομίας, η ευελιξία των αγορών εργασίας και προϊόντων, τα φορολογικά κίνητρα για τις επενδύσεις και η ποιότητα των θεσμών.

Η αρχική αυτή συζήτηση θα αποτελέσει τον οδηγό για τις πιο συγκεκριμένες θεματικές συζητήσεις που θα πραγματοποιήσει στο μέλλον η Ευρωομάδα με αντικείμενο την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Η οικονομική ανθεκτικότητα αναφέρεται στην ικανότητα μιας χώρας να αποτρέπει και να αντιμετωπίζει οικονομικούς κλυδωνισμούς. Πρόκειται για παράγοντα με ιδιαίτερη σημασία για την ευρωζώνη, καθώς οι χώρες της έχουν ενιαίο νόμισμα και αλληλεξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό, η δε έλλειψη οικονομικής ανθεκτικότητας σε μια από τις χώρες αυτές μπορεί γρήγορα να έχει σοβαρές συνέπειες σε άλλες οικονομίες της ευρωζώνης.