Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 26-27/06/2014

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
 • Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
 • 26-27/06/2014
 • Βρυξέλλες
 • Πρόεδρος Donald Tusk

Οι αρχηγοί της ΕΕ επιλέγουν τον Juncker στο πηδάλιο της Ένωσης

Κατά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 26-27 Ιουνίου, οι αρχηγοί της ΕΕ αποφάσισαν για την υποψηφιότητα του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, συζήτησαν στρατηγική ατζέντα για την ΕΕ, το ειρηνευτικό σχέδιο που προτείνεται για την Ουκρανία και συνεχάρησαν την Ελλάδα για τα επιτεύγματα της Προεδρίας της. 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση με την οποία προτείνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο κ. Jean-Claude Juncker ως Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά από τυπική ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία.

Προηγήθηκαν εκτενείς συζητήσεις του κ. Herman Van Rompuy με τα κυριότερα κόμματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους αντιπροσώπους των κρατών μελών προκειμένου να επιλεγεί η καλύτερη δυνατή υποψηφιότητα για τη θέση αυτή.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να συναντηθεί και πάλι στις 16 Ιουλίου για να συζητήσει τους διορισμούς για τις άλλες ανώτατες θέσεις στην ΕΕ.

Ευρωπαϊκό στρατηγικό θεματολόγιο

Σε ειδική τελετή που έγινε στην Υπρ στις 26 Ιουνίου για την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, οι αρχηγοί της ΕΕ συζήτησαν το μέλλον της ΕΕ, τις προτεραιότητες και τους στόχους για τα επόμενα χρόνια.

Επίσης, συζήτησαν στρατηγικό θεματολόγιο που θέτει 5 βασικούς στόχους και τα μέσα για την επιδίωξή τους:

 • ισχυρότερες οικονομίες με περισσότερες θέσεις απασχόλησης
 • κοινωνίες ικανές να ενδυναμώνουν και να προστατεύουν όλους τους πολίτες
 • ασφαλές μέλλον όσον αφορά την ενέργεια και το κλίμα
 • αξιόπιστος τομέας θεμελιωδών ελευθεριών
 • αποτελεσματικότερη κοινή δράση ανά τον κόσμο

Οι αρχηγοί επανέλαβαν τη δέσμευση για μεταρρυθμίσεις και δημοσιονομική εξυγίανση, αλλά και τη θέλησή τους να κάνουν τις επενδύσεις που απαιτούνται για το μέλλον. Για να εξισορροπηθεί η δημοσιονομική πειθαρχία με την αναγκαία στήριξη της ανάπτυξης, το υπάρχον δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ προσφέρει δυνατότητες προς εκμετάλλευση.

Ο Πρόεδρος κ. Van Rompuy δήλωσε τα εξής : «Δεσμευόμαστε όλοι για το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εγγενή ευελιξία των ισχυόντων κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης

«Δεσμευόμαστε όλοι για το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εγγενή ευελιξία των ισχυόντων κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης», είπε ο Πρόεδρος κ. Van Rompuy.

 

Η κρίση στην Ουκρανία

Οι αρχηγοί εξέφρασαν ικανοποίηση για το ειρηνευτικό σχέδιο του Προέδρου κ. Ποροσένκο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει τη λύπη του γιατί η κατάπαυση του πυρός δεν οδήγησε στην πλήρη παύση των στρατιωτικών εχθροπραξιών.

Όσον αφορά τις κυρώσεις, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεσμεύεται να συνέλθει και πάλι για να λάβει περαιτέρω ουσιαστικά περιοριστικά μέτρα, εάν η Ρωσία και οι αυτονομιστές δεν λάβουν ορισμένα συγκεκριμένα μέτρα μέχρι τη Δευτέρα 30 Ιουνίου:

 • συμφωνία σχετικά με μηχανισμό επαλήθευσης, ο οποίος θα παρακολουθείται από τον ΟΑΣΕ, για την κατάπαυση πυρός και για τον αποτελεσματικό έλεγχο των συνόρων
 • επιστροφή στις ουκρανικές αρχές των τριών συνοριακών σημείων ελέγχου
 • απελευθέρωση των ομήρων, συμπεριλαμβανομένων όλων των παρατηρητών του ΟΑΣΕ
 • έναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου του Προέδρου κ. Ποροσένκο.

Συμφωνίες Σύνδεσης με τη Γεωργία, τη Δημοκρατία της Μολδαβίας και την Ουκρανία

Στις 27 Ιουνίου, οι αρχηγοί προέβησαν στην υπογραφή των συμφωνιών σύνδεσης με τη Γεωργία και τη Δημοκρατία της Μολδαβίας. Η διαδικασία υπογραφής με την Ουκρανία περατώθηκε, παρουσία του νεοεκλεγέντος Προέδρου της Ουκρανίας κ. Ποροσένκο.

Ο Πρόεδρος κ. Van Rompuy ανεγνώρισε τον ιστορικό χαρακτήρα της τελετής: «Δεν πρόκειται για δύο ακόμη συμφωνίες - αλλά για ορόσημα στην ιστορία των σχέσεών μας και για την Ευρώπη γενικότερα. Στο Κίεβο, αλλά και αλλού, άνθρωποι έχουν δώσει τη ζωή τους για αυτόν τον στενότερο σύνδεσμο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα τους θυμόμαστε πάντα.»

Επίσης, υπενθύμισε τα εξής: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να καθίσει στο τραπέζι με τη Ρωσία, για να λυθούν οι παρεννοήσεις που ίσως υπάρχουν (...).»

Άλλα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε τις ανά χώρα συστάσεις και με τον τρόπο αυτό ολοκλήρωσε το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο του 2014. Οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να ακολουθήσουν αυτές τις συστάσεις κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού τους και τον σχεδιασμό των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, καθώς και στην απασχόληση και την κοινωνική πολιτική.

Οι αρχηγοί της ΕΕ τόνισαν επίσης ότι θα πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανση «κατά φιλοαναπτυξιακό και διαφοροποιημένο τρόπο» και τις φιλοαναπτυξιακές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Διεύρυνση της ζώνης του ευρώ

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε με την πρόταση της Επιτροπής να υιοθετήσει η Λιθουανία το ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2015. Η τελική απόφαση θα ληφθεί στο Συμβούλιο της ΕΕ, αφού γνωμοδοτήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Στρατηγικές κατευθύνσεις εντός του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε τις Στρατηγικές κατευθύνσεις για τον νομοθετικό και λειτουργικό σχεδιασμό τα προσεχή έτη. Οι κατευθύνσεις καλύπτουν διάφορους τομείς: μετανάστευση, άσυλο, σύνορα, αστυνομική και δικαστική συνεργασία, θεμελιώδη δικαιώματα, καταπολέμηση σοβαρού εγκλήματος, τρομοκρατία.

Γενική προτεραιότητα σήμερα είναι η συνεκτική μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, η αποτελεσματική εφαρμογή και η ενοποίηση των υφιστάμενων νομικών πράξεων και μέτρων πολιτικής.

Κλίμα και ενέργεια

Οι αρχηγοί της ΕΕ σημείωσαν την πορεία του πλαισίου του 2030 για τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια και τόνισαν ότι απαιτούνται ταχείες εξελίξεις στους τομείς αυτούς. Επίσης, συζήτησαν την ευρωπαϊκή στρατηγική ενεργειακής ασφάλειας της Επιτροπής.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι θα λάβει τελική απόφαση σχετικά με το πλαίσιο του 2030, περιλαμβανομένων μέτρων για την αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας των στόχων διασύνδεσης, το αργότερο έως τον Οκτώβριο του 2014.

Καθεστώς υποψήφιας χώρας στην Αλβανία

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2014 για την απονομή του καθεστώτος υποψήφιας χώρας στην Αλβανία.

Τελευταία αναθεώρηση στις 07/11/2014