Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 20-21/10/2016

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
 • Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
 • 20-21/10/2016
 • Βρυξέλλες
 • Πρόεδρος Donald Tusk
 • Συλλογή φωτογραφιών 

Πληροφορίες για τα μέσα ενημέρωσης

Κύρια αποτελέσματα

Οι ηγέτες της ΕΕ συναντήθηκαν στις 20 και 21 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες. Αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τα πλέον πιεστικά ζητήματα.

Την Πέμπτη, συζήτησαν σχετικά με τη μετανάστευση και τη Ρωσία, καθώς και το ρόλο της στη Συρία. Την Παρασκευή, οι ηγέτες της ΕΕ συναντήθηκαν εκ νέου για να συζητήσουν εμπορικά ζητήματα.

«Εξακολουθούν να με προβληματίζουν η επίτευξη μιας καλής συμφωνίας με έναν στενό συνεργάτη μας όπως ο Καναδάς, καθώς και η φήμη της Ευρώπης. Όλα τα κράτη μέλη πλην ενός ενέκριναν τη συμφωνία» δήλωσε ο Πρόεδρος κ. Tusk κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου μετά το πέρας της συνόδου.

Μετανάστευση

Οδός της Κεντρικής Μεσογείου

Οι ηγέτες της ΕΕ δήλωσαν ότι η παράνομη μετανάστευση κατά μήκος της διαδρομής της Κεντρικής Μεσογείου πρέπει να μειωθεί περαιτέρω και να βελτιωθούν τα ποσοστά επιστροφής. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισαν τη σημασία της συνεργασίας με τις αφρικανικές χώρες καταγωγής και διέλευσης των μεταναστών και δήλωσαν ότι θα μπορούσε να εφαρμοστεί η απαραίτητη μόχλευση, αξιοποιώντας όλες τις σχετικές πολιτικές και μέσα της ΕΕ, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης και του εμπορίου.

Ζήτησαν δε από την κα Federica Mogherini, Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ, να παρουσιάσει «τα πρώτα αποτελέσματα» της συνεργασίας με τις πέντε επιλεγμένες αφρικανικές χώρες κατά τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ τον Δεκέμβριο.

Επανέλαβαν επίσης τη σημασία της αντιμετώπισης των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης και κάλεσαν όλους τους παγκόσμιους παράγοντες να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Εξωτερικά σύνορα  

Οι ηγέτες της ΕΕ δήλωσαν ότι η πρόσφατη δρομολόγηση της Ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής και οι εθνικές προσπάθειες αποτέλεσαν σημαντικά βήματα για την ενίσχυση του ελέγχου των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και την αποκατάσταση του χώρου Σένγκεν μέσω της προσαρμογής των προσωρινών ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα κατά τρόπο που να αντικατοπτρίζει τις παρούσες ανάγκες.

Συζήτησαν επίσης την προστασία των εξωτερικών συνόρων. Ζήτησαν την ταχεία έγκριση των αναθεωρημένων κανόνων Σένγκεν για την επιβολή συστηματικών ελέγχων στα σύνορα της ΕΕ. Επίσης, ζήτησαν από την Επιτροπή να υποβάλει σχέδιο νόμου που θα προβλέπει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος εκ των προτέρων ελέγχων ασφάλειας για την είσοδο των ταξιδιωτών χωρίς θεώρηση και για τις απαγορεύσεις εισόδου, όταν κρίνεται απαραίτητο.

Οδός της Ανατολικής Μεσογείου  

Οι ηγέτες της ΕΕ ζήτησαν:

 • ταχύτερες επιστροφές από τα ελληνικά νησιά στην Τουρκία
 • την παροχή βοήθειας προς την Ελλάδα από τα κράτη μέλη της ΕΕ, εάν κριθεί αναγκαίο από τους οργανισμούς της ΕΕ
 • περαιτέρω πρόοδο ως προς τις δεσμεύσεις που περιέχονται στη δήλωση ΕΕ-Τουρκίας, καθώς και ως προς την απελευθέρωση του καθεστώτος θεώρησης

Οι ηγέτες ζήτησαν από τα κράτη μέλη της ΕΕ να ενισχύσουν τη μετεγκατάσταση των μεταναστών, και ιδίως των ασυνόδευτων ανηλίκων.

Ζήτησαν επίσης τη διεξαγωγή περαιτέρω εργασιών για τη μεταρρύθμιση των κανόνων της ΕΕ περί ασύλου, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των αρχών της ευθύνης και της αλληλεγγύης.

Εμπόριο

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αξιολόγησε την πορεία των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών με βασικούς εταίρους. Οι ηγέτες τόνισαν ότι είναι σημαντικό να ληφθεί ταχέως απόφαση για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Καναδά. Ζήτησαν διαπραγματεύσεις επί των εκκρεμών θεμάτων το συντομότερο δυνατόν.

Οι ηγέτες της ΕΕ κάλεσαν την Επιτροπή να συνεχίσει ενεργά τις διαπραγματεύσεις για συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών με την Ιαπωνία. Επιπλέον, οι ηγέτες κάλεσαν την Επιτροπή να υποβάλει μια φιλόδοξη, ισορροπημένη και συνολική συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών με τις ΗΠΑ.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τόνισε ότι οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές πρέπει να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά και ότι έχει ζωτική σημασία να είναι αποτελεσματικά τα μέσα εμπορικής άμυνας της ΕΕ έναντι των παγκοσμίων προκλήσεων. Δήλωσαν ότι ο συνολικός εκσυγχρονισμός όλων αυτών των μέσων θα πρέπει να συμφωνηθεί στο Συμβούλιο έως το τέλος του 2016.

Παγκόσμια και οικονομικά θέματα

Οι ηγέτες της ΕΕ χαιρέτισαν την επικύρωση από την Ένωση της Συμφωνίας των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή, η οποία έδωσε το έναυσμα για την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συνεχίσει να παρέχει στρατηγικές κατευθύνσεις για τις σχετικές νομοθετικές προτάσεις.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επανέλαβε το αίτημα να τεθούν σε εφαρμογή μέχρι το 2018 οι στρατηγικές της Ενιαίας Αγοράς. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

 • Ψηφιακή ενιαία αγορά
 • Ένωση Κεφαλαιαγορών
 • Ενεργειακή Ένωση
 • Θεματολόγιο της Ενιαίας Αγοράς

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε επίσης το Συμβούλιο να συμφωνήσει τη διαπραγματευτική του θέση για τη νέα πρόταση όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων κατά τη σύνοδο της 6ης Δεκεμβρίου.

Σχέσεις με τη Ρωσία και η κατάσταση στη Συρία

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδίκασε απερίφραστα τις επιθέσεις από το συριακό καθεστώς και τους συμμάχους του, κυρίως τη Ρωσία, εναντίον αμάχων στο Χαλέπι.

Ζήτησε δε τα εξής:

 • άμεση και απρόσκοπτη πρόσβαση των ανθρωπιστικών οργανώσεωνστο Χαλέπι και σε άλλες περιοχές της χώρας
 • την άμεση παύση των εχθροπραξιών και την επανέναρξη της πολιτικής διαδικασίας υπό την αιγίδα του ΟΗΕ

Οι ηγέτες τόνισαν επίσης ότι όσοι ευθύνονται για παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα κληθούν να λογοδοτήσουν. Η ΕΕ εξετάζει όλες τις δυνατές επιλογές, σε περίπτωση που οι σημερινές βιαιοπραγίες συνεχιστούν.

Οι ηγέτες κάλεσαν την Ύπατη Εκπρόσωπο να εξακολουθήσει να μεριμνά για την ανθρωπιστική πρωτοβουλία της ΕΕ και τις ιατρικές διακομιδές σε συνεργασία με τον ΟΗΕ.

Η ΕΕ θα επιδιώξει επίσης να προσεγγίσει τους βασικούς παράγοντες στην περιοχή με αντικείμενο την πολιτική μετάβαση καθώς και τις προετοιμασίες για τη συμφιλίωση και την ανοικοδόμηση μετά το πέρας των συγκρούσεων.

Παρακολούθηση των εργασιών της Μπρατισλάβας

Οι ηγέτες αξιολόγησαν την πρόοδο των εργασιών σχετικά με τον οδικό χάρτη της Μπρατισλάβας. Ο πρωθυπουργός κ. Fico τους ενημέρωσε σχετικά με τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης της επικύρωσης της Συμφωνίας των Παρισίων και της έναρξης λειτουργίας της Ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής.

Κατά τη διάρκεια του δείπνου, η πρωθυπουργός κα May παρείχε σύντομη ενημέρωση σχετικά με το Brexit ενώ ο πρωθυπουργός κ. Rutte ενημέρωσε τους ηγέτες σχετικά με την κατάσταση στις Κάτω Χώρες στον απόηχο του δημοψηφίσματος για την Ουκρανία.

Τελευταία αναθεώρηση στις 24/10/2016