Τριμερής κοινωνική σύνοδος κορυφής, 18/10/2017

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
  • Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
  • 18/10/2017
  • Πρόεδρος Donald Tusk

Το βασικό θέμα αυτής της συνεδρίασης της τριμερούς κοινωνικής συνόδου κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση είναι το εξής: «Διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης: ενίσχυση της ανθεκτικότητας και προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής προόδου για όλους».

Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν σε τρεις τομείς:

  • κοινωνική διάσταση της Ευρώπης,
  • επιτευχθείσα πρόοδος και τρόποι βελτίωσης της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων σε πολιτικές και μεταρρυθμίσεις σε εθνικό επίπεδο,
  • επένδυση στη μάθηση στο πλαίσιο μιας ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας.

Πρόγραμμα

14:00

Συνεδρίαση (κτίριο Europa)

17:00

Ομαδική φωτογραφία (κτίριο Europa)

17:15

Συνέντευξη Τύπου (κτίριο Europa)

Τι είναι η τριμερής κοινωνική σύνοδος κορυφής;

Είναι ένα βήμα διαλόγου μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ σε επίπεδο προέδρων και των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων σε επίπεδο ανώτατων διοικητικών στελεχών. Στη σύνοδο κορυφής συμπροεδρεύουν ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο αρχηγός του κράτους ή της κυβέρνησης που ασκεί την εκ περιτροπής Προεδρία, δηλαδή εν προκειμένω ο Πρωθυπουργός της Εσθονίας.

Οι εργοδότες εκπροσωπούνται από τη Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων (BusinessEurope), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Εργοδοτών και Επιχειρήσεων που παρέχουν Δημόσιες Υπηρεσίες (CEEP) και την Ευρωπαϊκή Ένωση Βιοτεχνικών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (UEAPME).

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εκπροσωπούνται από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (ETUC).

Τελευταία αναθεώρηση στις 16/10/2017