Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 19-20/10/2017

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
 • Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
 • 19-20/10/2017
 • Βρυξέλλες
 • Πρόεδρος Donald Tusk

Πληροφορίες για τα μέσα ενημέρωσης

Στις 19 Οκτωβρίου, οι ηγέτες της ΕΕ συζήτησαν για τη μετανάστευση, την ψηφιακή Ευρώπη, την άμυνα και τις εξωτερικές σχέσεις. Ενέκριναν συμπεράσματα για τα τέσσερα αυτά θέματα.

Την Παρασκευή, οι ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν πάλι ατύπως για να συζητήσουν το Θεματολόγιο των Ηγετών, ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα εργασίας που θα καθοδηγήσει τη δράση της ΕΕ στο μέλλον. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (άρθρο 50), σε σύνθεση ΕΕ 27, θα εξετάσει την πρόοδο των διαπραγματεύσεων για την αποχώρηση του ΗΒ.

Κυριότερα αποτελέσματα, 19/10/2017

Μετανάστευση

Οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν ότι η «συνολική, πραγματιστική και αποφασιστική» στρατηγική τους για τη μετανάστευση, που έχει στόχο να επαναφέρει τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα και να μειώσει τις αφίξεις και τον αριθμό των θανάτων στη θάλασσα, αποδίδει καρπούς και θα πρέπει να εδραιωθεί.

Ταυτόχρονα, τόνισαν την ανάγκη για επαγρύπνηση σε όλες τις μεταναστευτικές οδούς και ετοιμότητα για ταχεία αντίδραση σε πιθανές νέες τάσεις και εξελίξεις.

Το Συμβούλιο ζήτησε περαιτέρω ενέργειες, μεταξύ άλλων:

 • στήριξη των χωρών της ΕΕ που πλήττονται άμεσα
 • στενή συνεργασία με τις χώρες καταγωγής και διέλευσης, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας και των Δυτικών Βαλκανίων
 • περισσότερες προσπάθειες για την αύξηση των επιστροφών
 • εφαρμογή της αναγκαίας μόχλευσης μέσω των πολιτικών της ΕΕ, όπως το εμπόριο και η ανάπτυξη, ώστε να βελτιωθούν τα ποσοστά επιστροφών και να αποτραπεί η παράνομη μετανάστευση

Οι ηγέτες της ΕΕ επιβεβαίωσαν επίσης εκ νέου την υποστήριξή τους στο σύστημα Σένγκεν. Δήλωσαν ότι θα προβούν στην «Αποκατάσταση του χώρου Σένγκεν» το συντομότερο δυνατό, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα των χωρών της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας.

Δεσμεύθηκαν επίσης να συνεχίσουν τις συνομιλίες για τη μεταρρύθμιση του συστήματος του Δουβλίνου στη σύνοδο κορυφής του Δεκεμβρίου, ώστε να επιτευχθεί συναίνεση το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Ενημερωτικό γράφημα - Migration flows: Central Mediterranean route

Irregular arrivals in Italy per month, from January 2015-2017

Οδός της κεντρικής Μεσογείου

Οι παράνομες αφίξεις μειώθηκαν κατά σχεδόν 70% στην οδό της κεντρικής Μεσογείου το τρίτο τρίμηνο του 2017 σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα το 2016, χάρη στις προσπάθειες της ΕΕ και των κρατών μελών της, ιδίως της Ιταλίας.

«Οι ηγέτες συμφώνησαν να παράσχουν στον Πρωθυπουργό κ. Gentiloni ισχυρότερη στήριξη για το έργο της Ιταλίας με τις λιβυκές αρχές. Έχουμε μια πραγματική ευκαιρία να κλείσουμε την οδό της κεντρικής Μεσογείου»

Ο Πρόεδρος Donald Tusk στην ενημέρωση του Τύπου για τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2017

Κατά τη σύνοδο κορυφής οι ηγέτες της ΕΕ ζήτησαν περαιτέρω προσπάθειες, μεταξύ άλλων:

 • συνεργασία με τη Λιβύη και τις γειτονικές χώρες για να ενισχυθούν οι έλεγχοι στα σύνορα και να στηριχθούν οι τοπικές κοινότητες κατά μήκος των μεταναστευτικών οδών στη Λιβύη
 • αύξηση των προσπαθειών για να καθιερωθεί μια μόνιμη παρουσία της ΕΕ στη Λιβύη
 • παροχή επαρκούς και στοχοθετημένης χρηματοδότησης σε δράσεις που σχετίζονται με τη μετανάστευση στη Βόρεια Αφρική

Ψηφιακή Ευρώπη

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογράμμισε πως είναι «έτοιμο να πράξει ό,τι απαιτείται για τη μετάβαση της Ευρώπης στην ψηφιακή εποχή», βασιζόμενο στα συμπεράσματα της ψηφιακής συνόδου κορυφής του Ταλίν στις 29 Σεπτεμβρίου.

Οι ηγέτες εξέτασαν με ποιο τρόπο μπορεί η ΕΕ να αδράξει τις ευκαιρίες και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που θέτει η ψηφιοποίηση. Συμφώνησαν με μια σειρά προτεραιοτήτων για την οικοδόμηση μιας επιτυχημένης ψηφιακής Ευρώπης, όπως:

 • πλήρης μετάβαση των κυβερνήσεων και του δημόσιου τομέα στην ψηφιακή εποχή
 • ολοκλήρωση της στρατηγικής για την ενιαία ψηφιακή αγορά έως τα τέλη του 2018
 • δημιουργία δικτύου υποδομών και επικοινωνιών εξαιρετικής ποιότητας
 • υιοθέτηση κοινής προσέγγισης για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο
 • ενίσχυση των προσπαθειών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της εγκληματικότητας στο διαδίκτυο
 • δημιουργία αποτελεσματικού και δίκαιου καθεστώτος φορολογίας, κατάλληλου για την ψηφιακή εποχή

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε τα θεσμικά όργανα να επιταχύνουν το νομοθετικό έργο και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διαμόρφωση της νέας ψηφιακής εποχής.

Άμυνα

Οι ηγέτες της ΕΕ συνέχισαν τις συζητήσεις για τη Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία (PESCO) σε ζητήματα άμυνας. Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην PESCO ενθαρρύνονται να γνωστοποιήσουν την πρόθεσή τους στο Συμβούλιο και στην Ύπατη Εκπρόσωπο. Αυτό θα επιτρέψει να δρομολογηθεί η PESCO πριν από το τέλος του έτους.

Σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε την επίτευξη συμφωνίας στο πλαίσιο του Συμβουλίου μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Επίσης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέφρασε ικανοποίηση για την έναρξη της δοκιμής λειτουργίας της συντονισμένης ετήσιας επανεξέτασης στον τομέα της άμυνας (CARD) που αποσκοπεί στην ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας στο πλαίσιο της ΕΕ.

Εξωτερικές σχέσεις

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε τη ΛΔΚ να εγκαταλείψει τα προγράμματά της πυρηνικών και βαλλιστικών πυραύλων, τονίζοντας ότι η βιώσιμη ειρήνη και η αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου πρέπει να επιτευχθούν με ειρηνικά μέσα.

Επίσης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε εκ νέου την πλήρη προσήλωσή του στη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και προσυπέγραψε τη δήλωση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 16ης Οκτωβρίου 2017.

Κύρια σημεία της ημερήσιας διάταξης, 20/10/2017

Θεματολόγιο των Ηγετών

Την Παρασκευή το πρωί, οι ηγέτες θα συμμετάσχουν σε άτυπο πρόγευμα για να συζητήσουν σχετικά με το Θεματολόγιο των Ηγετών. Πρόκειται για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα εργασίας που θα καθοδηγήσει τη δράση της ΕΕ έως τον Ιούνιο του 2019. Καταρτίστηκε από τον Πρόεδρο κ. Tusk σε συνεννόηση με όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Διαπραγματεύσεις για την αποχώρηση του ΗΒ

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (άρθρο 50), σε σύνθεση ΕΕ-27, θα εξετάσει τις τελευταίες εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν μετά τη γνωστοποίηση του Ηνωμένου Βασιλείου ότι προτίθεται να αποχωρήσει από την ΕΕ.

Πρόγραμμα

20/10/2017 08:00

Αφίξεις

9:00 πμ

Πρόγευμα εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

10:30

Σύνοδος εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

13:00

Συνέντευξη Τύπου του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τελευταία αναθεώρηση στις 20/10/2017