Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 13-14/12/2018

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
  • Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
  • 13-14/12/2018
  • Βρυξέλλες
  • Πρόεδρος Donald Tusk
Τελευταία αναθεώρηση στις 20/07/2017