Συμβούλιο «Παιδεία, Νεολαία, Πολιτισμός και Αθλητισμός», 21-22/11/2016

Συμβούλιο της ΕΕ
  • Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Σύνοδος αριθ. 3502
  • Βρυξέλλες
  • 21/11/2016
  • Κατάλογος συμμετεχόντων 
Τελευταία αναθεώρηση στις 25/11/2016