Συμβούλιο «Παιδεία, Νεολαία, Πολιτισμός και Αθλητισμός», 20-21/11/2017

Συμβούλιο της ΕΕ

Πληροφορίες σχετικά με τη σύνοδο

Συμβούλιο Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα τη νεολαία και την παιδεία (20 Νοεμβρίου) και τον πολιτισμό και τον αθλητισμό (21 Νοεμβρίου)

  • Βρυξέλλες
  • 20/11/2017

Πληροφορίες για τον Τύπο

Επαφές ΜΜΕ

Υπεύθυνη τύπου
+32 22817040
+32 479955079

Εάν δεν είστε δημοσιογράφος στείλτε το αίτημά σας στην υπηρεσία ενημέρωσης του κοινού.