Συμβούλιο «Εξωτερικές Υποθέσεις», 14-15/11/2016

Συμβούλιο της ΕΕ
Τελευταία αναθεώρηση στις 16/11/2016