Σύνοδος κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, Ρίγα, 21-22/05/2015

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
 • Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
 • 21-22/05/2015
 • Ρίγα
 • Επί κεφαλής της Αποστολής 


Κατά την τέταρτη σύνοδο κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στη Ρίγα, οι αρχηγοί της ΕΕ συνάντησαν εκπροσώπους των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης για να επιβεβαιώσουν τη σημασία που αποδίδει η ΕΕ στην ΑΕΣ.

Οι συμμετέχοντες στη σύνοδο κορυφής προέβησαν σε απολογισμό των όσων επιτεύχθηκαν μετά τη σύνοδο κορυφής του Βίλνιους το 2013, και διαμόρφωσαν μια θετική ατζέντα για το μέλλον.

«Η εταιρική μας σχέση καθώς και η σύνοδος κορυφής της Ρίγας δεν συνεπάγονται τη λήψη συνταρακτικών αποφάσεων ή την επίτευξη τεράστιας προόδου. Απλώς, οι σχέσεις μας βασίζονται στην ελεύθερη βούληση, το σεβασμό και την ισότητα. Η εταιρική μας σχέση θα προχωρήσει σταδιακά, όπως συνέβη και με τα διαδοχικά στάδια της οικοδόμησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

Ο Πρόεδρος Tusk κατά τη συνέντευξη τύπου της συνόδου κορυφής της Ρίγας

Διαφοροποίηση και πολυσυλλεκτικότητα

Στη σύνοδο κορυφής, η ΕΕ έδειξε ότι είναι αποφασισμένη να συνεχίσει πιο στενές και διαφοροποιημένες σχέσεις με τους ανεξάρτητους και κυρίαρχους εταίρους της σχέσης αυτής.

Η ΕΕ έχει δημιουργήσει ισχυρή συνεργασία με τους έξι εταίρους, ανεξάρτητα από τον ανά χώρα βαθμό φιλοδοξίας στο πλαίσιο των σχέσεών τους με την ΕΕ. Το πεδίο εφαρμογής και ο βαθμός εμβάθυνσης της συνεργασίας καθορίζονται από:

 • τις φιλοδοξίες και τις ανάγκες της ΕΕ και των εταίρων
 • το ρυθμό των μεταρρυθμίσεων

Η Ανατολική Εταιρική Σχέση ξεκίνησε το 2009 ως κοινή πρωτοβουλία μεταξύ:

 • της ΕΕ
 • των κρατών μελών της ΕΕ
 • έξι χωρών-εταίρων της Ανατολικής Ευρώπης και του Νοτίου Καυκάσου: Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Γεωργία, Δημοκρατία της Μολδαβίας και Ουκρανία

Όπως αναφέρεται στις συμφωνίες σύνδεσης, αναγνωρίζονται οι ευρωπαϊκές φιλοδοξίες και η ευρωπαϊκή επιλογή των ενδιαφερόμενων εταίρων.

Οι ηγέτες επιβεβαίωσαν επίσης τη σημασία της ατζέντας των μεταρρυθμίσεων στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και την ανάγκη συγκρότησης ενισχυμένων και πιο διαφανών θεσμικών οργάνων, απαλλαγμένων από τη διαφθορά.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στα πολυμερή σχέδια συνεργασίας με στόχο:

 • να ενισχυθούν οι θεσμοί και η χρηστή διακυβέρνηση. Η ΕΕ επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της να βοηθήσει τις χώρες εταίρους στην ενίσχυση των θεσμών και της ανθεκτικότητάς τους στις εξωτερικές προκλήσεις
 • να ενθαρρυνθούν η κινητικότητα και οι επαφές μεταξύ των ανθρώπων
 • να αναπτυχθούν οι ευκαιρίες που παρέχει η αγορά με τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της ασφάλειας δικαίου στις χώρες εταίρους της Ανατολικής Ευρώπης για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τις εταιρείες και με επικέντρωση στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας
 • να διασφαλιστεί η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και να βελτιωθεί η διασυνδεσιμότητα στους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών 

Η επίλυση των συγκρούσεων στην περιοχή βρέθηκε στην κορυφή των προτεραιοτήτων της ημερήσιας διάταξης της συνόδου κορυφής. Όλοι οι συμμετέχοντες στη σύνοδο κορυφής συμφώνησαν να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την αποκλιμάκωση και την πολιτική λύση στην κρίση με την Ουρανία, καθώς και την ειρηνική διευθέτηση άλλων άλυτων διενέξεων στην περιοχή.

Παράπλευρες εκδηλώσεις

Η σύνοδος κορυφής της Ρίγας συνοδεύτηκε από ορισμένες άλλες εκδηλώσεις, οι οποίες κατέδειξαν ότι η Ανατολική Εταιρική Σχέση προχωρεί πέρα από τις διακυβερνητικές σχέσεις και περιλαμβάνει την κοινωνία των πολιτών, τα μέσα ενημέρωσης, τις επιχειρήσεις και άλλους ενδιαφερομένους.

Στο πλαίσιο του επιχειρηματικού φόρουμ της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης που πραγματοποιήθηκε στις 21 Μαΐου 2015 στη Ρίγα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε μηχανισμό για μια σφαιρική και σε βάθος ζώνη ελευθέρων συναλλαγών (DCFTA) για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Ο μηχανισμός θα παρέχει ορισμένες επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ, ενώ αναμένεται να αποδεσμευθούν νέες επενδύσεις ύψους τουλάχιστον 2 δισ. ευρώ για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε τρεις χώρες της σφαιρικής και σε βάθος ζώνης ελευθέρων συναλλαγών: Γεωργία, Δημοκρατία της Μολδαβίας και Ουκρανία. 

Στις 22 Μαΐου 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ουκρανία υπέγραψαν μνημόνιο συμφωνίας και συμφωνία δανειοδότησης για το τρίτο πρόγραμμα μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της ΕΕ (ΜΧΣ) στην Ουκρανία.

Βλ. επίσης

Πρόσθετες πληροφορίες και υλικό επικοινωνίας διατίθενται στους δικτυακούς τόπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΥΕΔ. Με την ευκαιρία της συνόδου κορυφής της Ρίγας, εκπονήθηκαν ειδικά φυλλάδια που παρουσιάζουν μια ιστορική αναδρομή, τα πραγματικά περιστατικά και στοιχεία της εταιρικής σχέσης και των διαφόρων εμβληματικών πρωτοβουλιών.

Τελευταία αναθεώρηση στις 02/06/2015