Σύνοδος κορυφής της G7 στην Ταορμίνα (Ιταλία) , 26-27/05/2017

Διεθνής σύνοδος κορυφής
  • Διεθνής σύνοδος κορυφής
  • 26-27/05/2017

Στις 26 και 27 Μαΐου 2017, η Ιταλία φιλοξένησε τη σύνοδο κορυφής των ηγετών της G7. Η σύνοδος κορυφής επικεντρώθηκε στην εξωτερική πολιτική, την παγκόσμια οικονομία και τη μείωση των ανισοτήτων, καθώς και στη μεταναστευτική κρίση.

Ο κ. Donald Tusk, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, και ο κ. Jean-Claude Juncker, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπροσώπησαν την ΕΕ στη σύνοδο κορυφής.

Οι ηγέτες ενέκριναν το τελικό ανακοινωθέν, τον χάρτη πορείας για την ισότητα των φύλων και συμφώνησαν επί σχεδίου δράσης για την καινοτομία, τις δεξιότητες και την απασχόληση. Ενέκριναν επίσης τη διακήρυξη της G7 στην Ταορμίνα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού.

Εξωτερική πολιτική

Όσον αφορά τον πόλεμο στη Συρία, οι ηγέτες απηύθυναν έκκληση για τον τερματισμό της σύγκρουσης μέσω μιας πολιτικής διαδικασίας υπό την καθοδήγηση της Συρίας, χωρίς αποκλεισμούς, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Δεσμεύθηκαν να ενισχύσουν τις προσπάθειες για υπερνίκηση της διεθνούς τρομοκρατίας στη Συρία, ιδίως των ISIS/ISIL/Da'esh και al Qaeda.

Η G7 εξέτασε την κατάσταση στη Λιβύη, παροτρύνοντας σε προώθηση του πολιτικού διαλόγου και της εθνικής συμφιλίωσης.

Επιπλέον, οι ηγέτες καταδίκασαν τις πυρηνικές δοκιμές και εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων από πλευράς Βόρειας Κορέας. Ζήτησαν από τη Βόρεια Κορέα να εγκαταλείψει κάθε πρόγραμμα πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων κατά τρόπο πλήρη, επαληθεύσιμο και μη αναστρέψιμο.

Οι ηγέτες επικεντρώθηκαν επίσης στην κατάσταση στην Ουκρανία, ζητώντας την πλήρη εφαρμογή των συμφωνιών του Μινσκ. Υπενθύμισαν ότι η διάρκεια των υφιστάμενων κυρώσεων συνδέεται σαφώς με την πλήρη εφαρμογή των εν λόγω συμφωνιών και τον σεβασμό της κυριαρχίας της Ουκρανίας από τη Ρωσία.

Παγκόσμια οικονομία

Ύψιστη προτεραιότητα της G7 είναι η αύξηση της παγκόσμιας ανάπτυξης, ώστε να επιτευχθεί υψηλότερο επίπεδο διαβίωσης και ποιοτικές θέσεις εργασίας. Οι ηγέτες επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να χρησιμοποιήσουν όλα τα εργαλεία πολιτικής, μεταξύ άλλων νομισματικά, δημοσιονομικά και διαρθρωτικά, για να επιτύχουν ισχυρή, βιώσιμη, ισορροπημένη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς.

Μείωση των ανισοτήτων

Οι ηγέτες αναγνώρισαν ότι οι ανισότητες υπονομεύουν την εμπιστοσύνη και περιορίζουν τη μελλοντική αναπτυξιακή δυναμική. Συμφώνησαν να ενισχύσουν τις δυνατότητες και την ανθεκτικότητα των οικονομιών και των κοινοτήτων για να προσαρμοστούν στον ρυθμό των αλλαγών, ώστε η παγκόσμια οικονομία να λειτουργεί για όλους.

Η G7 υπενθύμισε ότι η προώθηση της ισότητας των φύλων συμβάλλει αποφασιστικά στην πρόοδο προς τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι ηγέτες ενέκριναν τον χάρτη πορείας της G7 για ένα οικονομικό περιβάλλον που να συνεκτιμά τη διάσταση του φύλου με στόχο την προώθηση της οικονομικής χειραφέτησης γυναικών και κοριτσιών.

Εμπόριο

Οι ηγέτες επανέλαβαν τη δέσμευσή τους να κρατήσουν τις αγορές ανοικτές και να καταπολεμήσουν τον προστατευτισμό, τηρώντας αταλάντευτη στάση απέναντι σε κάθε αθέμιτη εμπορική πρακτική. Δεσμεύθηκαν να εγκρίνουν κατάλληλες πολιτικές ώστε όλες οι επιχειρήσεις και οι πολίτες να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις ευκαιρίες που προσφέρει η παγκόσμια οικονομία.

Η G7 ζήτησε την εξάλειψη όλων των πρακτικών που στρεβλώνουν το εμπόριο ενθαρρύνοντας πραγματικά ισότιμους όρους ανταγωνισμού. Οι ηγέτες τόνισαν επίσης τη σημασία ενός πολυμερούς εμπορικού συστήματος που να βασίζεται σε κανόνες και δεσμεύτηκαν να συνεργαστούν για τη βελτίωση της λειτουργίας του ΠΟΕ.

Μετανάστευση

Οι ηγέτες ζήτησαν συντονισμένες προσπάθειες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για την αντιμετώπιση των μεγάλης κλίμακας μετακινήσεων μεταναστών και προσφύγων. Συμφώνησαν να θεσπίσουν εταιρικές σχέσεις για να βοηθήσουν τις χώρες να δημιουργήσουν εκείνες τις συνθήκες εντός των συνόρων τους που θα αντιμετωπίζουν τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης.

Αναγνώρισαν επίσης το δικαίωμα των κρατών να ελέγχουν τα σύνορά τους και να θεσπίζουν πολιτικές προς ίδιο εθνικό συμφέρον.

Αφρική

Η ασφάλεια, η σταθερότητα και η βιώσιμη ανάπτυξη της Αφρικής είναι θέματα υψηλής προτεραιότητας για την G7. Οι ηγέτες αποσκοπούν στην ενίσχυση της συνεργασίας και του διαλόγου με τις αφρικανικές χώρες και τους περιφερειακούς οργανισμούς για την ανάπτυξη των ικανοτήτων της Αφρικής ώστε να προλαμβάνει, να απαντά σε και να διαχειρίζεται καλύτερα κρίσεις και συγκρούσεις.

Καινοτομία, δεξιότητες και απασχόληση

Οι ηγέτες ενέκριναν το σχέδιο δράσης της G7 με επίκεντρο τον άνθρωπο για την καινοτομία, τις δεξιότητες και την απασχόληση. Το σχέδιο δράσης σκιαγραφεί μια σειρά πιθανών συστάσεων πολιτικής για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την ενίσχυση της ανάπτυξης που καθοδηγείται από την καινοτομία προς όφελος όλων.

Βλ. επίσης:

Ιστορικό

Η σύνοδος κορυφής της G7 είναι φόρουμ με σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση παγκόσμιων απαντήσεων σε παγκόσμιες προκλήσεις, συμπληρώνοντας τον παγκόσμιο οικονομικό συντονισμό που διενεργεί η G20. Συγκεντρώνει τους ηγέτες του Καναδά, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, των Ηνωμένων Πολιτειών και της ΕΕ.

Η συγκεκριμένη σύνοδος κορυφής έπεται της συνόδου κορυφής της G7 το 2016 στην Ιαπωνία και της συνόδου κορυφής που κατ’ εξαίρεση φιλοξένησε η ΕΕ στις Βρυξέλλες το 2014.

Οι ηγέτες συναντώνται σε σύνθεση G7 από το 2014 λόγω της παραβίασης από τη Ρωσική Ομοσπονδία της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας.

Η ΕΕ ως μέλος της G7

Το 1977, αντιπρόσωποι της τότε Ευρωπαϊκής Κοινότητας συμμετείχαν για πρώτη φορά στη σύνοδο κορυφής του Λονδίνου. Αρχικά, ο ρόλος της ΕΕ περιοριζόταν στους τομείς της αποκλειστικής αρμοδιότητάς της, αλλά, συν τω χρόνω, ο ρόλος αυτός διευρύνθηκε. Σταδιακά, η ΕΕ συμμετείχε σε όλες τις πολιτικές συζητήσεις της ημερήσιας διάταξης των συνόδων και, από τη σύνοδο κορυφής της Οτάβας (1981) και ύστερα, έχει λάβει μέρος σε όλες τις συνεδριάσεις των συνόδων κορυφής.

Η ΕΕ επωμίζεται όλες τις ευθύνες που συνεπάγεται η ιδιότητα του μέλους. Το ανακοινωθέν της συνόδου κορυφής δεσμεύει πολιτικά όλα τα μέλη της G7.

Η Προεδρία εναλλάσσεται ως εξής: Ιαπωνία το 2016, Ιταλία το 2017, Καναδάς το 2018, Γαλλία το 2019 και ΗΠΑ το 2020.

Τελευταία αναθεώρηση στις 29/05/2017