Σύνοδος κορυφής της G20 στο Αμβούργο της Γερμανίας, 07-08/07/2017

Διεθνής σύνοδος κορυφής
  • Διεθνής σύνοδος κορυφής
  • 07-08/07/2017
  • Γερμανία

Οι ηγέτες των χωρών της G20 θα συναντηθούν στις 7 και 8 Ιουλίου 2017 στο Αμβούργο της Γερμανίας. Το κύριο θέμα της γερμανικής Προεδρίας της G20 είναι «Διαμορφώνοντας ένα διασυνδεδεμένο κόσμο».

Οι ηγέτες θα συζητήσουν τα βασικά θέματα πολιτικής για την οικονομία, το χρηματοπιστωτικό τομέα, το κλίμα, το εμπόριο, την απασχόληση και την ανάπτυξη. Οι μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας είναι επίσης κρίσιμα ζητήματα παγκόσμιας σημασίας που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της συνόδου.

Στη σύνοδο κορυφής την ΕΕ θα εκπροσωπήσουν ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στις 29 Ιουνίου, η Καγκελάριος της Γερμανίας κα Angela Merkel θα προεδρεύσει σε προπαρασκευαστική συνεδρίαση με τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων που συμμετέχουν στη σύνοδο κορυφής. Μετά τη συνεδρίαση αυτή θα ακολουθήσει κοινή συνέντευξη τύπου.

Ιστορικό

Η ομάδα G20 αποτελείται από 19 χώρες καθώς και την ΕΕ. Τα μέλη της G20 αντιπροσωπεύουν πάνω από το 80 % του παγκόσμιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) και φιλοξενούν σχεδόν τα δύο τρίτα του παγκόσμιου πληθυσμού.

Η σύνοδος κορυφής της G20 καθιερώθηκε το 2008 εν μέσω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης με σκοπό την ενίσχυση της διεθνούς οικονομικής συνεργασίας. Έκτοτε, τα μέλη της G20 συνέρχονται ετησίως για να συζητήσουν ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων που συνδέονται με την οικονομική και χρηματοπιστωτική συνεργασία.

Η ΕΕ ως μέλος της G20

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί πλήρες μέλος της G20 μαζί με τέσσερα κράτη μέλη της: τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Επιπλέον, η Ισπανία είναι μόνιμος προσκεκλημένος της G20 ενώ οι Κάτω Χώρες αποτελούν χώρα εταίρο.

ΗΕΕ έχει τη δική της θέση στο τραπέζι της G20 ως ένας από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους οικονομικούς παράγοντες με ειδικές αρμοδιότητες σε ζητήματα εμπορίου, οικονομικής πολιτικής, χρηματοοικονομικής ρύθμισης, ανάπτυξης, ενέργειας και κλιματικής αλλαγής.

Τελευταία αναθεώρηση στις 28/06/2017