Σύνοδος κορυφής της G20 στο Αμβούργο της Γερμανίας, 07-08/07/2017

Διεθνής σύνοδος κορυφής
 • Διεθνής σύνοδος κορυφής
 • 07-08/07/2017
 • Γερμανία

Οι ηγέτες της G20 συναντήθηκαν στο Αμβούργο της Γερμανίας, στις 7 και 8 Ιουλίου. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Donald Tusk και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jean-Claude Juncker εκπροσώπησαν την ΕΕ στη σύνοδο κορυφής. Το θέμα της φετινής συνόδου κορυφής ήταν «Διαμορφώνοντας ένα διασυνδεδεμένο κόσμο».

Οι ηγέτες εξέδωσαν δήλωση που εστιάζεται στα ακόλουθα θέματα:

 • καταμερισμός των οφελών της παγκοσμιοποίησης
 • ανάπτυξη της ανθεκτικότητας
 • βελτίωση της σταθερότητας των μέσων διαβίωσης
 • ανάληψη ευθύνης

Επίσης, ενέκριναν ένα σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της αντιτρομοκρατικής συνεργασίας και την αντιμετώπιση των ξένων τρομοκρατών μαχητών.

Όσον αφορά την ενέργεια και το κλίμα, οι ηγέτες έλαβαν υπό σημείωση την αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών από τη συμφωνία των Παρισίων. Οι ηγέτες των υπόλοιπων μελών της G20 δήλωσαν ότι η συμφωνία των Παρισίων είναι μη αναστρέψιμη και ενέκριναν το σχέδιο δράσης Ενέργεια και Κλίμα για την Ανάπτυξη της G20 του Αμβούργου.

Όσον αφορά τη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση, οι ηγέτες συμφώνησαν να εντείνουν τον συντονισμό και να αναλάβουν δράση κατά των διακινητών και των δουλεμπόρων. Η αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης και η στήριξη των χωρών καταγωγής και διέλευσης αποτελούν επίσης προτεραιότητες για τους ηγέτες.

«Η παράνομη διακίνηση μεταναστών είναι μια οργανωμένη επιχείρηση η οποία απέφερε πέρυσι 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο στη Λιβύη. Τα κέρδη αυτά επιτρέπουν στους διακινητές να ελέγχουν ορισμένες περιοχές της χώρας. Συνεργάζονται επίσης με τρομοκράτες υπονομεύοντας περαιτέρω τη σταθεροποίηση της Λιβύης.»

Ο Πρόεδρος κ. Donald Tusk στη συνέντευξη Τύπου πριν από τη σύνοδο κορυφής της G20, 7 Ιουλίου 2017

Οι ηγέτες τόνισαν ότι είναι ανάγκη οι πολίτες να βοηθηθούν ώστε να εκμεταλλευθούν καλύτερα τις ευκαιρίες και τα οφέλη της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας. Συζήτησαν επίσης τρόπους για να συνεχιστεί η οικοδόμηση ενός ανοικτού και ανθεκτικού χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Οι ηγέτες δεσμεύτηκαν να αυξήσουν τη διεθνή φορολογική συνεργασία και τη χρηματοοικονομική διαφάνεια, καθώς και να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της πλεονάζουσας ικανότητας παραγωγής χάλυβα.

Η ανάπτυξη της Αφρικής εξακολουθεί να αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για την G20. Οι ηγέτες δρομολόγησαν την εταιρική σχέση της G20 με την Αφρική με σκοπό την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην αφρικανική ήπειρο. Αυτή περιλαμβάνει την πρωτοβουλία της G20 για την αγροτική απασχόληση των νέων, που θα συμβάλει στη δημιουργία 1,1 εκατομμυρίων νέων θέσεων εργασίας έως το 2022.

Οι ηγέτες τόνισαν τη σημασία που έχει η αξιοποίηση της ψηφιοποίησης για την επίτευξη βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Η προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού και δεξιοτήτων είναι καθοριστικής σημασίας ώστε να προετοιμαστεί καλύτερα ο πληθυσμός για το μέλλον της εργασίας.

Οι ηγέτες συμφώνησαν επίσης να λάβουν περαιτέρω μέτρα για την επίτευξη της ισότητας των φύλων. Υπογράμμισαν μάλιστα το ρόλο της ψηφιοποίησης και των ΤΠΕ για την υποστήριξη της χειραφέτησης των γυναικών.

Επιπλέον, οι ηγέτες τόνισαν την αξία της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της υγείας, ιδίως για την καλύτερη καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής.

Η 13η σύνοδος κορυφής της G20 θα πραγματοποιηθεί στην Αργεντινή το 2018.

Άλλα συμφωνηθέντα έγγραφα

Οι ηγέτες της G20 συμφώνησαν επίσης σχετικά με ορισμένα άλλα έγγραφα:

Προτεραιότητες της ΕΕ στη σύνοδο κορυφής των ηγετών της G20

Ο κ. Donald Tusk, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, και ο κ. Jean Claude Juncker, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρουσίασαν τα βασικά θέματα της συνόδου κορυφής σε κοινή επιστολή που απεστάλη στους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων της ΕΕ. Πρόκειται για τα εξής:

 • ο ρόλος της G20 στην προσπάθεια να καταστεί η παγκόσμια οικονομία λειτουργική για όλους
 • ένα ανοικτό και βασισμένο σε δίκαιους κανόνες πολυμερές εμπορικό σύστημα και ανθεκτικό διεθνές νομισματικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα
 • τα οικονομικά οφέλη της δράσης για το κλίμα και η δυναμική της ψηφιακής επανάστασης
 • η φοροαποφυγή και η φοροδιαφυγή
 • η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και η χρηματοδότηση τρομοκρατών
 • η συνυπευθυνότητα για πρόσφυγες και μετανάστες και η σύμπραξη με την Αφρική για επενδύσεις, ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης

Ιστορικό

Η ομάδα G20 απαρτίζεται από 19 χώρες συν την ΕΕ. Τα μέλη της G20 αντιπροσωπεύουν πάνω από το 80% του παγκόσμιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) και σχεδόν τα δύο τρίτα του παγκόσμιου πληθυσμού.

Η σύνοδος κορυφής της G20 καθιερώθηκε το 2008 εν μέσω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης με σκοπό την ενίσχυση της διεθνούς οικονομικής συνεργασίας. Έκτοτε, τα μέλη της G20 συνέρχονται ετησίως για να συζητήσουν ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων που συνδέονται με την οικονομική και χρηματοπιστωτική συνεργασία.

Η ΕΕ ως μέλος της G20

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί πλήρες μέλος της G20 μαζί με τέσσερα κράτη μέλη της: τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Επιπλέον, η Ισπανία είναι μόνιμος προσκεκλημένος της G20 ενώ οι Κάτω Χώρες αποτελούν χώρα εταίρο.

ΗΕΕ έχει τη δική της θέση στο τραπέζι της G20 ως ένας από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους οικονομικούς παράγοντες με ειδικές αρμοδιότητες σε ζητήματα εμπορίου, οικονομικής πολιτικής, χρηματοοικονομικής ρύθμισης, ανάπτυξης, ενέργειας και κλιματικής αλλαγής.

Τελευταία αναθεώρηση στις 10/07/2017