Σύνοδος κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, 24/11/2017

Διεθνής σύνοδος κορυφής
  • Διεθνής σύνοδος κορυφής
  • 24/11/2017
  • Βρυξέλλες

Πληροφορίες για τα μέσα ενημέρωσης

Η 5η σύνοδος κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (ΑΕΣ) θα πραγματοποιηθεί στις 24 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες (κτίριο Europa).

Οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών μελών της ΕΕ και των έξι ανατολικών χωρών-εταίρων θα συζητήσουν για τη μελλοντική συνεργασία.

Θα προβούν επίσης σε απολογισμό των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί μετά την τελευταία σύνοδο κορυφής της ΑΕΣ, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Ρίγα το 2015, δίνοντας έμφαση στα απτά οφέλη που έχουν αποκομίσει οι πολίτες των έξι χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης.

Τι είναι η Ανατολική Εταιρική Σχέση;

Η ΑΕΣ εγκαινιάστηκε το 2009 με σκοπό να προωθήσει την πολιτική σύνδεση και την οικονομική ολοκλήρωση μεταξύ της ΕΕ και των έξι ανατολικοευρωπαϊκών χωρών-εταίρων: της Αρμενίας, του Αζερμπαϊτζάν, της Λευκορωσίας, της Γεωργίας, της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και της Ουκρανίας.

Κατά τη σύνοδο κορυφής θα συζητηθούν τρόποι για να ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία στους 4 τομείς προτεραιότητας που συμφωνήθηκαν στη Ρίγα:

  • ισχυρότερη οικονομία: οικονομική ανάπτυξη και καλύτερες επιχειρηματικές ευκαιρίες
  • ισχυρότερη διακυβέρνηση: ενίσχυση των θεσμών και της χρηστής διακυβέρνησης
  • ισχυρότερη σύνδεση: ενίσχυση των διασυνδέσεων, ιδίως στους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας
  • ισχυρότερη κοινωνία: αύξηση της κινητικότητας και των διαπροσωπικών επαφών

20 αποτελέσματα για το 2020 σε αυτούς τους τέσσερις τομείς προσδιορίστηκαν από την ΕΥΕΔ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε κοινό έγγραφο εργασίας με τίτλο «Ανατολική Εταιρική Σχέση – Επικέντρωση στις βασικές προτεραιότητες και τα αναμενόμενα αποτελέσματα». Η έκθεση υποβλήθηκε για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2016 και αναθεωρήθηκε τον Ιούνιο του 2017.

Προετοιμασία

Το ταξίδι της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας στον Νότιο Καύκασο 3-6/10/2017

Η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας της ΕΕ, που αποτελείται από πρέσβεις των κρατών μελών με έδρα τις Βρυξέλλες, επισκέφθηκε τρεις ανατολικούς εταίρους από τις 3 έως τις 6 Οκτωβρίου 2017:

  • Αζερμπαϊτζάν
  • Αρμενία
  • Γεωργία

Η επίσκεψη ήταν μια ευκαιρία για να πραγματοποιηθεί απολογισμός των θετικών εξελίξεων στη σχέση και με τις τρεις χώρες του Νοτίου Καυκάσου, λιγότερο από δύο μήνες πριν από τη σύνοδο κορυφής.

Σε όλες τις συνεδριάσεις υψηλού επιπέδου και τις συναντήσεις με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, η ΕΠΑ επιβεβαίωσε την ενωτική και ισχυρή δέσμευση της ΕΕ προς τους ανατολικούς της εταίρους.

Υπουργική σύνοδος της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, 19/6/2017

Η υπουργική σύνοδος της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουνίου 2017 στο Λουξεμβούργο. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ αντήλλαξαν απόψεις με τους έξι ομολόγους τους από την ΑΕΣ για την επικείμενη σύνοδο κορυφής, με βάση τη συζήτηση που διεξήχθη στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις 15 Μαΐου 2017 και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου που εκδόθηκαν στις 14 Νοεμβρίου 2016.

Οι Υπουργοί ενέκριναν επίσης μια νέα εικαστική ταυτότητα για την εταιρική σχέση, ώστε να τονίζεται περισσότερο η πιο διαρθρωμένη προσέγγισή της γύρω από τους τέσσερις τομείς προτεραιότητας και τα 20 αποτελέσματα.

Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, 15/5/2017

Οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ αντήλλαξαν απόψεις για την Ανατολική Εταιρική Σχέση στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Επανέλαβαν την καίρια σημασία που έχει η Ανατολική Εταιρική Σχέση και επεσήμαναν ότι στηρίζουν ενωμένοι την περιοχή και κάθε χώρα της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης χωριστά ανάλογα με τις ανάγκες της. Τόνισαν επίσης τη βούλησή τους να επιτύχουν απτά αποτελέσματα προς όφελος των πολιτών τόσο στην ΕΕ όσο και στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης.

Παράλληλες εκδηλώσεις

Η Ανατολική Εταιρική Σχέση δεν περιορίζεται στις διακυβερνητικές σχέσεις. Στο περιθώριο της συνόδου θα διοργανωθούν ειδικές παράλληλες εκδηλώσεις, όπου θα συμμετάσχουν φορείς της κοινωνίας των πολιτών, μέσα ενημέρωσης, επιχειρήσεις και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Το 3ο φόρουμ νεολαίας της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης πραγματοποιήθηκε στις 22-23 Ιουνίου 2017 στη Βαρσοβία. Στο φόρουμ έλαβαν μέρος 300 συμμετέχοντες, οι οποίοι συζήτησαν για την ενεργό ενασχόληση με τα κοινά και τη συμμετοχή των νέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Η 2η διάσκεψη μέσων ενημέρωσης της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης πραγματοποιήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 2017 στο Κίεβο. Στη διάσκεψη συμμετείχαν περίπου 350 επαγγελματίες του κλάδου των μέσων ενημέρωσης και δωρητές από τις χώρες της ΑΕΣ και την ΕΕ, οι οποίοι συζήτησαν για θέματα που αφορούν την ανάπτυξη των μέσων ενημέρωσης.

Στις 4 Οκτωβρίου 2017, το Τάλιν φιλοξένησε τη διάσκεψη ηλεκτρονικής εταιρικής σχέσης της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Κατά την εκδήλωση, η οποία επικεντρώθηκε στις βέλτιστες πρακτικές, εξετάστηκαν πολιτικές συστάσεις για την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στις χώρες της ΑΕΣ.

Στις 25-26 Οκτωβρίου 2017 θα διεξαχθεί στο Τάλιν η διάσκεψη της κοινωνίας των πολιτών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, σε συνδυασμό με την 9η ετήσια συνέλευση του φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Οι εκδηλώσεις θα επικεντρωθούν στις σχέσεις μεταξύ των κυβερνήσεων και της κοινωνίας των πολιτών, στη δημοκρατική διακυβέρνηση, στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και στις ηλεκτρονικές λύσεις.

Στις 26-27 Οκτωβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί στο Τάλιν το επιχειρηματικό φόρουμ της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Κατά τη διάρκεια του φόρουμ θα αξιολογηθούν τα επιτεύγματα της ΑΕΣ από επιχειρηματική σκοπιά και θα συνεχιστούν οι συζητήσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας στο πλαίσιο της ΑΕΣ. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν ιδίως ο επαναπροσδιορισμός του επιχειρείν μέσω ηλεκτρονικών λύσεων, η διευκόλυνση των διασυνοριακών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, η αύξηση της διαφάνειας, η καταπολέμηση της διαφθοράς και η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Οι εκδηλώσεις αυτές θα διοργανωθούν σε σύμπραξη με την εσθονική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Προηγούμενη σύνοδος κορυφής

Η προηγούμενη σύνοδος κορυφής της ΑΕΣ πραγματοποιήθηκε στη Ρίγα στις 21-22 Μαΐου 2015. Κατά τη διάρκειά της επιβεβαιώθηκε εκ νέου η στρατηγική σημασία που αποδίδει η ΕΕ στην εταιρική σχέση και εκφράστηκε ισχυρή βούληση για στενότερες και ειδικά προσαρμοσμένες σχέσεις με τις έξι χώρες-εταίρους.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πρόσθετες πληροφορίες και ενημερωτικό υλικό διατίθενται στους ιστοχώρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΥΕΔ.

Τελευταία αναθεώρηση στις 23/10/2017