Η τρομοκρατία απειλείτην ασφάλειά μας, τις αξίες των δημοκρατικών μας κοινωνιών και τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των Ευρωπαίων πολιτών.

Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας είναι κορυφαία προτεραιότητα για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, καθώς και για τους διεθνείς της εταίρους.

142τρομοκρατικές επιθέσεις απέτυχαν, παρεμποδίσθηκαν ή ήρθαν εις πέρας το 2016
1002άτομα συνελήφθησαν για τρομοκρατικά εγκλήματα το 2016

Ενωσιακός κατάλογος τρομοκρατών

Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, η ΕΕ θέσπισε κατάλογο προσώπων, ομάδων και οντοτήτων που εμπλέκονται σε τρομοκρατικές πράξεις και υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα.

Αντιμετώπιση των αλλοδαπών μαχητών

Η ΕΕ ενέκρινε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση του ζητήματος των αλλοδαπών μαχητών.

Στις πρόσφατες ενέργειες σε αυτόν τον τομέα συγκαταλέγονται:

 • ενισχυμένοι κανόνες πρόληψης νέων μορφών τρομοκρατίας
 • ενισχυμένοι έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα
 • ενισχυμένοι έλεγχοι των πυροβόλων όπλων
 • δημιουργία ειδικού σώματος για την καταπολέμηση της τρομοκρατικής προπαγάνδας στο διαδίκτυο

Συντονιστής Αντιτρομοκρατικής Δράσης

Ο κ. Gilles de Kerchove είναι ο Συντονιστής Αντιτρομοκρατικής Δράσης της ΕΕ από το 2007.

Είναι αρμόδιος για:

 • τον συντονισμό των εργασιών του Συμβουλίου της ΕΕ στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας
 • την παρακολούθηση της εφαρμογής της αντιτρομοκρατικής στρατηγικής της ΕΕ
 • την εξασφάλιση του ενεργού ρόλου της ΕΕ στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Η αντιτρομοκρατική στρατηγική της ΕΕ

Το 2005, το Συμβούλιο ενέκρινε την αντιτρομοκρατική στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας παγκοσμίως και για την ενίσχυση της ασφάλειας της Ευρώπης.

Η στρατηγική επικεντρώνεται σε τέσσερις πυλώνες:

 • πρόληψη
 • προστασία
 • καταδίωξη
 • αντίδραση

Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Τον Μάιο του 2015, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσαν νέους κανόνες για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Τον Ιούλιο του 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόταση τροποποίησης των υφιστάμενων κανόνων για την περαιτέρω ενίσχυση της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξετάζουν επί του παρόντος την πρόταση.

Δεδομένα καταστάσεων ονομάτων επιβατών

Στις 21 Απριλίου 2016, το Συμβούλιο εξέδωσε οδηγία για την εναρμόνιση της χρήσης των δεδομένων που περιέχονται στις καταστάσεις ονομάτων επιβατών (δεδομένα PNR) στην ΕΕ.

Η οδηγία προβλέπει ότι τα δεδομένα PNR μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και σοβαρών εγκλημάτων.