Διαπίστευση

Διαπίστευση για συνόδους κορυφής και εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου

Ισχύει για: συνόδους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (συνόδους κορυφής) και άλλες διεθνείς συνεδριάσεις υψηλού επιπέδου

Διάσκεψη των Βρυξελλών με θέμα «Στηρίζοντας το μέλλον της Συρίας και της ευρύτερης περιοχής»

Έκτακτη σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (άρθρο 50), 29/4/2017

Απλή διαπίστευση

Ισχύει για: Συνόδους του Συμβουλίου (σε υπουργικό επίπεδο) και όλες τις άλλες συνεδριάσεις, εκτός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και των συνεδριάσεων υψηλού επιπέδου.

Ημερήσια διαπίστευση

Λαμβάνεται από το γραφείο ασφαλείας, το οποίο βρίσκεται στην είσοδο του κέντρου τύπου. Θα σας ζητηθούν τα ακόλουθα έγγραφα:

  • δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο σε ισχύ
  • δημοσιογραφική ταυτότητα σε ισχύ ή επιστολή υπογεγραμμένη από τον αρχισυντάκτη του ειδησεογραφικού σας οργανισμού που να βεβαιώνει τη δημοσιογραφική σας ιδιότητα και να αναφέρει ποια εκδήλωση καλύπτετε

Διοργανική κάρτα εισόδου της ΕΕ

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ διαθέτουν κοινό σύστημα διαπίστευσης για τους ανταποκριτές που έχουν έδρα τις Βρυξέλλες. Υπεύθυνη για τη διαχείριση του συστήματος αυτού είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Εξαμηνιαία δημοσιογραφική κάρτα εισόδου

Μόνο για υπηκόους των κρατών μελών της ΕΕ που διαμένουν στο Βέλγιο ή για υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε έτη διαμονής στο Βέλγιο.

Αυτή η κάρτα εισόδου ισχύει για όλα τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια και άλλες συνεδριάσεις υψηλού επιπέδου. Με αυτή την κάρτα εισόδου δεν χρειάζεται να υποβάλετε χωριστή αίτηση διαπίστευσης κάθε φορά.

Η διαδικασία διαπίστευσης για την εξαμηνιαία κάρτα εισόδου για το πρώτο εξάμηνο του 2017 έχει ολοκληρωθεί. Οι κάρτες εισόδου μπορούν να παραλαμβάνονται από τις 11 έως τις 27 Ιανουαρίου 2017 από το γραφείο διαπίστευσης στο κτίριο Justus Lipsius ή, κατά τις συνόδους κορυφής, από το κέντρο διαπίστευσης στο κτίριο LEX.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Τύπου:

Τηλ. +32 (0) 2 281 9000

Φαξ + 32 (0) 2 281 8541

press.centre@consilium.europa.eu